• e-Urząd Skarbowy

  Poznaj nowe,
  wysokie ulgi i odliczenia
  – zapłać niższy podatek PIT

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika, wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet, a ponad dwa razy cześciej wszystkie ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl
Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat
Zadajemy tylko proste pytania Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika
Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
Rozpocznij Rozliczenie PIT

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnej sytuacji. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź opinie na bieżąco. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:

 • Opinie na pitax.pl/opinie,
 • Opinie na Facebooku,
 • Opinie na Google.


 • Rozpocznij Rozliczenie PIT

  PITax.pl zbiera nagrody

  Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


  Rozpocznij Rozliczenie PIT

  PITax.pl dla OPP

  Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udziałw projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


  Rozpocznij Rozliczenie PIT

  Weryfikacja PIT przed wysłaniem do urzędu skarbowego online

  Kiedy rozliczamy PIT przez internet, system e-Deklaracje weryfikuje poprawność wypełnionych formularzy zanim otrzyma je urząd skarbowy online.

  Weryfikacja pozytywna

  Poprawne rozliczenie pitu elektronicznego potwierdzane jest komunikatem o nadaniu mu statusu 200. Status 200 otrzymują dokumenty zweryfikowane pozytywnie, w których system nie stwierdził żadnego błędu formalnego i zostały poprawnie podpisane.

  Dopiero po nadaniu statusu 200 dokument w całości przetworzony poprawnie jest przekazany do urzędu skarbowego online. Jednakże musimy mieć na uwadze, że status 200 nie oznacza weryfikacji danych co do wysokości przychodów, dochodów, podatków czy ulg i odliczeń, jakie podatnik zadeklarował za dany rok. Oznacza tylko, że wszystkie obowiązkowe pola na formularzu zostały wypełnione prawidłowo pod względem formalnym, pit elektroniczny został przetworzony i jest już w systemie, podatnik znajdujący się w bazie danych podatników podał poprawny numer NIP lub PESEL oraz wykazał prawidłowe dane identyfikujące zastępujące podpis elektroniczny ( pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu z dowolnej deklaracji pit złożonej rok wcześniej lub 0 w przypadku nieskładania poprzednio deklaracji w żadnej formie).

  Otrzymanie statusu 200 nie stanowi jeszcze dowodu, że urząd skarbowy online otrzymał nasze zeznanie. Dopiero po przekazaniu statusu 200 generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest właściwym dowodem i potwierdzeniem terminowego złożenia pit online. Data, która widnieje na potwierdzeniu UPO jest uważana za datę prawidłowego przekazania do urzędu skarbowego deklaracji pit elektronicznie. Jest to istotne i musimy zwrócić uwagę na moment wygenerowania UPO szczególnie w przypadku składania pit przez internet w ostatnim dniu obowiązującego terminu. Z różnych powodów, np. spowolnienia pracy serwera przy dużym obciążeniu, przetwarzanie dokumentów może trwać znacznie dłużej niż zazwyczaj i przekroczymy godzinę 23:59. UPO może wtedy zostać wygenerowane dopiero po północy. Wtedy datą złożenia pit online będzie następny dzień, a my będziemy zagrożeni sankcjami przewidzianymi w kodeksie karno skarbowym za opóźnione złożenie zeznania.

  Weryfikacja negatywna

  Natomiast w przypadku, gdy system stwierdzi błędy, dokument otrzyma odpowiedni status oznaczony trzycyfrowym kodem wskazującym na rodzaj błędu. Tak np. niezgodności danych informacyjnych spowoduje negatywną weryfikację i dokument otrzyma kod 412. Status oznaczony kodem 208 to wskazówka, że dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. Innym przykładem może być wystąpienie błędu w danych autoryzujących, co powoduje negatywną weryfikację oznaczona kodem 414.

  Błędy mogą znaleźć się nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, np.:

  • zamiast numeru PESEL lub NIP podatnika podaliśmy NIP pracodawcy, identyfikator podatkowy współmałżonka,
  • nazwisko dwuczłonowe wpisaliśmy rozdzielnie
  • w imieniu przestawiliśmy kolejność liter, Jaeck zamiast Jacek lub wpisaliśmy dwa imiona, nie tylko wymagane pierwsze imię, ale też drugie
  • zamieniliśmy miejscami imię i nazwisko
  • datę urodzenia podaliśmy w niewłaściwym formacie

  Często spotykanym błędem jest niewłaściwa kwota przychodu podana w danych autoryzujących. Najczęstsze pomyłki to:

  • podawanie przychodu z bieżącego pit,
  • zaokrąglenie kwoty do dziesiątek groszy lub pełnych złotych,
  • przy wspólnym rozliczeniu łączna kwoty przychodów małżonków, podczas gdy podajemy tylko i wyłącznie przychód podatnika,
  • wpisywanie 0 (zero) mimo złożenia w ubiegłym roku zeznania pit, gdy podatnik składał zeznanie na innym formularzu, (np. podatnik składa za 2020 rok zeznanie PIT-37, a za 2016 rok złożył PIT-36 - w takim przypadku nie powinien wpisywać 0 (zero), lecz podać kwotę przychodu podaną w złożonym do urzędu PIT-36).

  Wszystkie inne kody poza 200 oznaczają, że formularze nie mogą być poprawnie przetworzone i trzeba usunąć błędy, aby móc je ponownie przesłać do urzędu skarbowego online.  PIT 2021 urząd skarbowy może wypełnić za podatnika

  Resort finansów stworzył możliwość rozliczenia PIT-37 przez urząd skarbowy, jeśli podatnik złoży wniosek na druku PIT-WZ.

  Za kogo rozliczy pit urząd skarbowy

  Podatnicy rozliczający PIT-37 już od ubiegłego roku mogą być wyręczeni przez urząd skarbowy w obliczaniu podatku. Urząd skarbowy PIT za 2020 rozliczy wyłącznie za podatników, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskują dochody od płatników (w tym organów rentowych). Rozliczenie PIT 2020 urząd skarbowy może sporządzić zarówno w przypadku rozliczeń indywidualnych, jak wspólnych z małżonkiem, czy z dzieckiem osoby samotnie wychowującej dzieci.

  Kiedy i w jakiej formie można złożyć wniosek PIT-WZ

  PIT 2020 urząd skarbowy przygotuje na wniosek podatnika złożony na formularzu PIT-WZ do 16 kwietnia 2021. PIT 2021 us sporządzi w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku. Wnioski można składać już od stycznia, ale urzad skarbowy PIT 2020 będzie mógł sporządzić dopiero po otrzymaniu informacji od płatników. Od pracodawców i organów rentowych informacyjne pity 2020 urząd skarbowy otrzymuje do końca lutego 2021. Dlatego urząd skarbowy pity 2020 będzie przygotowywał po tym terminie i udostępni podatnikowi nie wcześniej niż 15 marca 2021.

  Wniosek PIT-WZ można przekazać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie. Urzad skarbowy pit 2021 (rozliczenie za 2020 rok) sporządzi na wniosek złożony za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje. Pity 2020 urzad skarbowy może tez przygotować po złożeniu wniosku w systemie transakcyjnym niektórych banków, m.in.: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski.

  Jakie dane trzeba podać we wniosku PIT-WZ do sporządzenia przez urząd skarbowy PIT 2021?

  Rozliczenia pit urząd skarbowy sporządza na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz zawartych we wniosku PIT-WZ. Urzad skarbowy pit 2021 ( zeznanie za 2020 rok) sporządzi, gdy uzyska od podatnika:

  • dane identyfikacyjne jak w każdym innym PIT - pesel, imię, nazwisko, data urodzenia (jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to także dane małżonka,)
  • informacje o kosztach uzyskania przychodów (podstawowe, podwyższone, czy też w wysokości wydatków faktycznie poniesionych),
  • informacje o prawie do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej i prorodzinnej,
  • kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej i chcemy zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci - zwrot przysługuje do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),
  • liczbę dzieci i ich dane identyfikacyjne, a także przysługujące kwoty ulg na dzieci,
  • KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wspomóc 1% podatku należnego,
  • adres poczty elektronicznej, na który otrzymamy informację o tym, że przygotowane jest przez us rozliczenie roczne.

  Zaakceptowanie zeznania sporządzonego przez US

  Po otrzymaniu informacji o sporządzeniu zeznania podatnik ma wgląd do przygotowanego PITa. Może go zaakceptować lub odrzucić i sporządzić samodzielnie. Jeśli nie wykona żadnej z tych czynności do 30 kwietnia, urząd skarbowy PIT uzna za zaakceptowany i będzie traktowany jako zeznanie podatnika.

  Urząd skarbowy rozliczenie online

  W 2021 roku rozliczenia podatkowe za 2020 rok podatkowy możemy składać w tradycyjnej formie wypełnionych papierowych formularzy albo znacznie prościej - rozliczyć PIT drogą elektroniczną.

  Rozliczenie pit online urząd skarbowy przyjmuje o każdej porze. System e-Deklaracje przez który składamy pity elektronicznie czynny jest 24 godziny na dobę przez cały tydzień, również w dni wolne od pracy.

  PIT 2020 online urząd skarbowy może przyjąć do północy 31 stycznia 2021 (PIT-28) lub 30 kwietnia 2021 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Jeśli składamy papierowe formularze zeznań podatkowych, musimy zdążyć przed zamknięciem urzędów skarbowych i pocztowych w ostatnim dniu ustawowego terminu. W przypadku rozliczania pit online urząd skarbowy “pracuje dłużej”, z czego mogą skorzystać podatnicy, którzy nie chcą narazić się na sankcje karno skarbowe za niezłożenie zeznania w terminie.

  Urząd skarbowy rozliczenie PIT online potwierdza Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO , które otrzymujemy po poprawnym wysłaniu zeznania. UPO przesyłane jest elektronicznie. Można je zapisać na dysku lub wydrukować i trzeba przechowywać przez pięć lat licząc od końca roku, w którym rozliczamy PIT, w razie ewentualnej kontroli skarbowej.

  Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
  finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.