• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika oraz wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl Łatwe podatki pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet i średnio dwa razy częściej inne ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się – wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym

Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami

System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych

Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne

Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl

Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat

Zadajemy tylko proste pytania

Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego

Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika

Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

System PITax.pl

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnego momentu rozliczenia. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź najnowsze opinie. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:Rozpocznij Rozliczenie PIT

"Rozliczenie zajęło mi kilka minut. Bardzo łatwy i zrozumiały program. Po wypełnieniu wszystkich pół byłam szczęśliwa, że tak szybko i łatwo mi poszło."

— laragazzaalta35

"Program jest znakomity, wypełnia się go w sposób prosty, a interfejs jest wręcz doskonały. Na pewno będę teraz korzystał z Waszego programu i polecał go znajomym."

— spiderus70

"Cała ścieżka przygotowana jest bardzo precyzyjnie – wręcz intuicyjnie. Sądzę, iż niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy w zakresie rozliczeń każdy doskonale poradzi sobie tutaj z deklaracją."

— margo_85

PITax.pl zbiera nagrody

Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


Rozpocznij Rozliczenie PIT

PITax.pl dla OPP

Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udział w projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Rozpocznij Rozliczenie PIT
Przekaż 1% Podatku

Korekta deklaracji PIT online

Konieczność korekty deklaracji podatkowej PIT może pojawić się, gdy np. zauważymy błędy popełnione w złożonej już deklaracji, musimy uzupełnić albo zmienić dane lub informacje o przychodach uzyskanych w roku podatkowym, zaistnieją nowe możliwości odliczeń podatkowych, chcemy podać lub zmienić KRS organizacji w celu przekazania 1%.

Formy złożenia korekty PIT

Możliwość dokonania przez podatnika korekty złożonego rocznego rozliczenia PIT przewidziana jest przez prawo podatkowe. Przepisy przewidują możliwość korekty zarówno deklaracji złożonych w formie papierowej (w urzędzie lub przez pocztę), jak i złożonych przez internet PIT online.

Niezależnie od tego, w jaki sposób złożyliśmy roczny PIT, do jego korekty możemy wybrać dowolną formę. Jeśli złożyliśmy rozliczenie PIT w formie papierowej, to deklarację korygującą możemy złożyć zarówno w takiej samej formie, jak i przesłać PIT elektronicznie. W sytuacji, gdy złożyliśmy PIT online, nie musimy składać korekty online. Mamy do wyboru: korektę PIT przez internet lub formę papierową.

W każdym przypadku musimy pamiętać, aby na formularzu PIT w sekcji “Cel złożenia zeznania” zaznaczyć pole “korekta”. W sytuacji, gdy przesyłamy PIT elektroniczny i nie zaznaczymy, że celem złożenia zeznania jest korekta, system e-deklaracje nie przyjmie dokumentu. Otrzymamy kod 411, informujący, że w systemie istnieje już dokument z takim samym identyfikatorem. Należy wtedy poprawić błąd zaznaczając pole “korekta” i ponownie wysłać PIT online.

Dobór właściwych formularzy

Składając korektę deklaracji PIT należy wybrać odpowiedni wzór druku PIT. Korektę zeznania podatkowego za konkretny rok należy złożyć na formularzu, jaki obowiązywał w danym roku. W związku ze zmianami w prawie podatkowym wzory formularzy zmieniają się dość często. Właściwym jest ten sam wzór formularza, z którego korzystaliśmy składając zeznanie korygowane.

Przykład: korektę zeznania PIT 36 online za rok 2021 należy złożyć na druku PIT- 36 (29), ale korekty zeznania za rok 2020 właściwy będzie inny formularz oznaczony numerem 28: PIT-36 (28), za rok 2019 druk PIT 36 (27). Składając korektę pit online mamy ułatwione zadanie, gdyż nie musimy poszukiwać formularzy archiwalnych. Program do rozliczenie PIT dobierze odpowiedni wzór druku.

Korekta PIT online przez system e-Deklaracje

Nie wszystkie deklaracje podatkowe możemy korygować przez internet. Korekta PIT online możliwa jest tylko wtedy, gdy dotyczy okresu, kiedy udostępnione było wysyłanie zeznań podatkowych elektronicznie. Korekty dotyczące deklaracji złożonych wcześniej, przed wprowadzeniem poszczególnych druków PIT interaktywnych muszą być dokonywane w tradycyjnej formie.

Ministerstwo Finansów podaje, że przez system e-Deklaracje możliwe jest składanie korekty określonych deklaracji PIT online.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023 mogą składać następujące korekty deklaracji podatkowych podpisanych uproszczonym podpisem elektronicznym, czyli zestawem “danych autoryzujących". Są to:

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub straty) w roku podatkowym na formularzu PIT 37 składanych począwszy od złożonych za rok 2008;
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w roku podatkowym na drukach PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 składanych począwszy od złożonych za rok 2009;
 • zeznań składanych począwszy za rok 2010:
 • PIT-28 o wysokości uzyskanego w roku podatkowym przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego ,
 • PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.


Załączniki do PIT online

Do rocznych deklaracji podatkowych często konieczne jest dodanie załącznika. Deklaracje PIT on line tak samo jak papierowe wymagają załączników.

Kiedy z zeznaniem podatkowym trzeba złożyć załącznik ?

Każdy załącznik do deklaracji PIT ma inne przeznaczenie. Przeznaczenie poszczególnych załączników PIT zostało szczegółowo określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczenie online podlega tym samym zasadom.

Większość załączników PIT służy do wykazywania ulg z których korzystamy w rozliczeniu PIT. Deklaracja PIT online będzie zawierała takie same załączniki.

 • PIT/O to najpopularniejszy załącznik do zeznania podatkowego, wymagany jest przy korzystaniu z ulg podatkowych. (z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych). Załącznik PIT/O trzeba wypełnić w przypadku zarówno korzystania z ulg odliczanych od dochodu, jaki odliczanych od podatku. Wykazujemy w nim ulgi: internetową, prorodzinną, rehabilitacyjna, na IKZE, na szkolenie uczniów, na nowe technologie, na pomoc domową, a także odliczenia z tytułu : darowizny na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa, działalność społeczno-opiekuńczą kościoła, na cele pożytku publicznego, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Rozliczenie PIT 2023 online z programem pomoże nam optymalnie skorzystać z ulg i odliczeń. Pity 2022 online rozliczymy bez czasochłonnego sprawdzania przepisów podatkowych.
 • PIT/D wypełniają podatnicy korzystający na zasadzie praw nabytych z ulg budowlanych, na przykład na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Ulgi te zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych. Załącznik można złożyć wraz z drukiem PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Rozliczenie PIT online ułatwi właściwie odliczyć ulgę.
 • PIT-2K należy złożyć w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej. Jest to oświadczenie podatnika o wysokości wydatków poniesionych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Inne załączniki służą do wykazania dochodów:

 • Załącznik PIT/B - przeznaczony jest dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L) i stanowi informację o wysokości dochodu bądź straty, który został osiągnięty przez przedsiębiorcę w trakcie danego roku podatkowego. Przedsiębiorcy rozliczający PITy online wypełnią też załącznik PIT-B. Małżonkowie zawsze wypełniają oddzielne PIT/B, nawet wtedy, gdy składają wspólne zeznanie roczne 2022.
 • Załącznik PIT/Z – mają obowiązek złożyć przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego. Rozliczenie PITu 2022 online nie zwalnia z takiego obowiązku.
 • Załącznik PIT/M – to informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających w roku podatkowym łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców. Druk PIT/M składamy jedynie z formularzem PIT-36. również wtedy, gdy obliczamy podatek online.
 • Formularz PIT/ZG wypełniają podatnicy zobowiązani do wykazania w zeznaniu rocznym dochodów uzyskanych poza granicami kraju. Rozliczenie PIT online 2022 z dochodami zagranicznymi wymaga załącznika PIT-ZG do formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Załączniki online

Wypełniając deklaracje PIT online składamy takie same załączniki, jak do zeznań na formularzach papierowych. Wypełnianie PITu online z programem ułatwi nam dobór odpowiedniego załącznika. Dobry program PIT 2023 online sam dobierze odpowiednie załączniki po otrzymaniu od nas podstawowych informacji, najczęściej w formie odpowiedzi na pytania. Dzięki temu PIT za 2022 online wypełnimy sprawniej i nie popełnimy błędu w doborze załączników.

Wysyłanie załączników do PIT online

W momencie, gdy zakończymy wypełnienie PITu online, mamy też gotowe wymagane załączniki. Nie wysyłamy ich oddzielnie, ale razem z głównym formularzem PIT. PIT program online automatyczne dodaje załączniki.

PIT 2022 online (PIT 2023 online) należy przed wysłaniem podpisać. PIT 2022 on line możemy podpisać uproszczonym podpisem elektronicznym (nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny od w przypadku gdy rozliczenie PIT 2022 online składa osoba fizyczna).

Rozliczanie PIT online nie jest trudne. Rozliczenie PIT 2022 online możemy wykonać w kilka minut, nie wychodząc z domu. Wystarczy komputer, laptop, a nawet smartfon i dostęp do internetu. Trzeba tylko przygotować dane do wypełnienia i wysłania zeznania. Warto pamiętać o zasadzie: rozlicz PIT online z zachowaniem ustawowego terminu. Uchroni to nas przed sankcjami za spóźniony PIT.Pytania internautów, którzy chcą rozliczenie PIT 2023 online

W tej sekcji zgrupowano pytania dotyczące gdzie rozliczyć PIT online 2023, PITy online 2023, e PITy 2022, czyli PIT online rozliczenie 2022.

Pytania internautów, którzy szukają e PIT online 2023 za 2022, PIT 2022 rozliczenie online

 • rozliczenie PIT 2023 online
 • PIT 2023 online
 • rozliczenie PIT 2022 online
 • rozlicz PIT 2023 online
 • gdzie rozliczyć PIT online
 • PITy online 2023
 • PIT online rozliczenie 2022
 • PIT rozlicz online
 • e PIT online 2022
 • rozlicz PIT 2022 online
 • e PITy 2022
 • PIT 2022 rozliczenie online
 • e PIT online 2023
 • PIT online

Rozlicz PIT 2022 online. Proponujemy rozliczyć PIT online z systemem PITax.pl, który jest użyteczny dla osób chcących wypełnić szybko PIT. Wypełnienie PIT odbywa się z pomocą serii łatwych pytań co trwa kilka minut. Na koniec e Deklaracja trafia do zadeklarowanego Urzędu Skarbowy a na dowód jej dostgarczenia użytkownicy dostają UPO. Zachęcamy: PIT rozlicz online.Dlaczego warto rozliczyć PIT online

Z roku na rok coraz większa liczba podatników decyduje się na korzystanie z internetu do rozliczeń podatkowych. Rozliczanie PITów online ma wiele zalet.

Rozliczenie PIT 2023 online (rozliczenie PIT 2022 online)

Współczesna technologia pozwala na stworzenie takich programów, które umożliwiają kontakt z Urzędem Skarbowym bez wychodzenia z domu.

PITy online nie są nowością w tym roku. Rozliczenie przez internet pierwotnie możliwe było tylko w ograniczonym zakresie. PIT online 2023 obejmuje już wszystkie rodzaje zeznań podatkowych. Deklaracje podatkowe w 2023 roku dotyczą przychodów uzyskanych w roku podatkowym 2022. Tak więc w 2023 roku można rozliczyć PIT 2022 online.

Rozlicz PIT przez internet

Gdzie rozliczyć PIT online? Aby rozliczyc PIT online korzystamy z programów, które powodują, że rozliczanie PIT online jest dostępne dla każdego, kto korzysta z komputera, laptopa lub smartfona. W sieci znajdziemy programy, dzięki którym rozliczenie PITu online nie sprawi żadnego kłopotu. Nie trzeba posiadać wiedzy z zakresu prawa podatkowego ani księgowości, nie ma potrzeby zagłębiania się w szczegółowe przepisy. Program wykona za nas całe rozliczenie PIT przez internet uwzględniając aktualne przepisy podatkowe.

Rozliczenie PIT online z programem jest bardzo proste i zabiera niewiele czasu. W całym procesie wypełniania i wysyłania PIT za 2022 online możemy liczyć na wsparcie. Wystarczy podać podstawowe dane osobowe, informacje o przychodach w rozliczanym roku podatkowym i ulgach, a kreator PIT sporządzi za nas PIT rozliczenie online i e PIT online dotrze do Urzędu Skarbowego błyskawicznie, a my otrzymamy UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Rozliczanie PITu online - zalety

Rozlicz PIT 2023 online, a przekonasz się, że:

 • rozliczenie PITu przez internet zajmuje niewiele czasu - dosłownie kilka minut
 • nie ponosisz żadnych kosztów - korzystasz z darmowego programu do ePIT(online)
 • kreator PIT on line pomoże poprawnie wypełnić każdą deklarację podatkową i załączniki do niej
 • program zapewni poprawność wszystkich obliczeń
 • uzyskasz pomoc w korzystaniu z ulg i odliczeń podatkowych
 • w dobrym programie masz zapewnione bezpieczeństwo danych potwierdzone certyfikatami
 • nie musisz wychodzić z domu w celu złożenia druków deklaracji (PITy 2023 online)
 • otrzymasz drogą elektroniczną potwierdzenie z Urzedu Skarbowego - UPO

Twój e PIT 2022

Rozliczanie PIT 2023 online dotyczy też usługi o nazwie Twój e PIT. Ministerstwo Finansów proponuje usługę Twój e PIT, z której mogą skorzystać podatnicy rozliczający się za rok podatkowy 2022 na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 z pewnymi ograniczeniami, gdyż usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Twój e PIT jest dostępny elektronicznie. Urzędnicy skarbowi przygotowują zeznania podatkowe na podstawie informacji otrzymanych od płatników: PIT-11, PIT 40A/11A, PIT-8C, a podatnik może PIT online - rozliczenie przygotowane przez administrację skarbową - sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić np. o odliczenie przysługujących ulg. I tu ma zastosowanie wskazówka: rozlicz PIT online.

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.