• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika oraz wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl Łatwe podatki pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet i średnio dwa razy częściej inne ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się – wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym

Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami

System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych

Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne

Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl

Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat

Zadajemy tylko proste pytania

Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego

Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika

Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

System PITax.pl

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnego momentu rozliczenia. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź najnowsze opinie. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:Rozpocznij Rozliczenie PIT

"Rozliczenie zajęło mi kilka minut. Bardzo łatwy i zrozumiały program. Po wypełnieniu wszystkich pół byłam szczęśliwa, że tak szybko i łatwo mi poszło."

— laragazzaalta35

"Program jest znakomity, wypełnia się go w sposób prosty, a interfejs jest wręcz doskonały. Na pewno będę teraz korzystał z Waszego programu i polecał go znajomym."

— spiderus70

"Cała ścieżka przygotowana jest bardzo precyzyjnie – wręcz intuicyjnie. Sądzę, iż niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy w zakresie rozliczeń każdy doskonale poradzi sobie tutaj z deklaracją."

— margo_85

PITax.pl zbiera nagrody

Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


Rozpocznij Rozliczenie PIT

PITax.pl dla OPP

Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udział w projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Rozpocznij Rozliczenie PIT
Przekaż 1% Podatku

PIT-8C podstawą do wypełnienia PIT-38

Roczną deklarację PIT-38 zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy rozliczają przychody kapitałowe. Podstawowym dokumentem do wypełnienia PIT-38 jest informacja PIT-8C.

Informacje z PIT-8C przenoszone do PIT-38

Podstawowym dokumentem, uwzględnianym przy wypełnianiu PIT-38 jest PIT -8C, sporządzony przez biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski dla inwestora. Biuro maklerskie wystawia i przekazuje PIT-8C do końca lutego. Dokument otrzymuje inwestor oraz urząd skarbowy.

Dla osób rozliczających PIT-38 istotne są część D i E informacji PIT-8C. Biuro maklerskie wykazuje w części D druku PIT-8C przychody i koszty w podziale na 5 kategorii:

 • Odpłatne zbycie papierów wartościowych,
 • Realizacja praw wynikających z papierów wartościowych,
 • Odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
 • Odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach
 • Objęcie udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z podsumowania przychodów i kosztów łącznie we wszystkich kategoriach wynika dochód lub strata.

Biuro nie pobiera i nie odprowadza do fiskusa zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to ze zmienności przychodów i strat w trakcie roku. Tak np.inwestor giełdowy może uzyskać w jednym miesiącu zysk 2 000 000 zł, ale w następnym ponieść stratę 3 000 000 zł. Dlatego podatek nalicza się dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

W części E druku PIT-8C sporządzający informację wykazuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających z zastrzeżeniem, że nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

Do deklaracji PIT-38 przenosimy informacje o przychodach z PIT-8C. W części C formularza PIT-38 w rubryce 20 wykazuje się informacje o przychodach wykazanych w części D informacji PIT-8C. Natomiast w rubryce 21 PIT-38 wykazywane są koszty uzyskania przychodów.

Przychody niewykazane w PIT-8C

Należy pamiętać że wypełniając PIT-38 nie możemy pominąć przychodów , które uzyskaliśmy w roku podatkowym, ale nie zostały wykazane w PIT-8C. Wśród tego rodzaju dochodów należy wyróżnić między innymi osiągnięte ze zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) Podatnik odpowiada za prawidłowość swojego zeznania rocznego, a nie biuro maklerskie. Jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-8C lub informacja zawiera błędy, jest niekompletna, naszym obowiązkiem wobec fiskusa jest sprostowanie i uzupełnienie danych wpisywanych do PIT-38. W przypadku gdy fiskus wykryje zaległość podatkową, odpowiada za to podatnik, nawet jeśli spowodowane było to wadliwą informacją PIT-8C. Może jedynie wystąpić na drodze cywilnoprawnej o pokrycie poniesionych strat przez biuro maklerskie.

Koszty uzyskania przychodów

Nie można uważać za wadliwe PIT-8C, jeżeli nie zawiera informacji, o których biuro maklerskie nie mogło wiedzieć. Biuro nie posiada np. informacji o inwestycjach przeprowadzonych przez inne biuro. W takiej sytuacji z każdego biura maklerskiego powinniśmy otrzymać oddzielną informację PIT-8C. Informacja PIT-8C z reguły nie.zawiera wszystkich kosztów poniesionych przez inwestora dla uzyskania przychodów. W PIT-8C jako koszt uzyskania przychodu podawana jest wartość nabycia papierów wartościowych (walut wirtualnych) oraz koszty prowizji. Natomiast nie ma tam takich informacji jak np. koszt kredytów zaciągniętych na zakup akcji.

Do decyzji osoby składającej PIT-38 należy, czy wykazać w PIT-38 takie wydatki jak zakup komputera, prasy specjalistycznej, połączeń internetowych. Z reguły fiskus nie zgadza się na wykazywanie ich w PIT-38, z tego powodu, że mogą służyć też do użytku prywatnego.Pytania o Pit 38 przez internet, gdzie rozliczyć PIT 38 online lub jak rozliczyć PIT 38 krok po kroku

W tej sekcji zgrupowano pytania o PIT 38 dotyczące rozliczenia PIT 38 online, szybkie i łatwe rozliczenie PIT 38 online krok po kroku, prosto rozlicz PIT 38 online krok po kroku.

Pytania internautów, którzy szukają szybkie rozliczenie PIT 38 online krok po kroku i interesuje ich proste rozliczenie PIT 38 online krok po kroku lub rozliczenie PIT 38 samemu online krok po kroku

 • Pit 38 przez internet
 • Pit 38 za 2023
 • Pit 38 2024
 • gdzie rozliczyć PIT 38 online
 • PIT 38 proste rozliczenie przez internet
 • PIT 38 rozliczenie online krok po kroku
 • PIT 38 rozliczenie przez internet
 • łatwo rozlicz PIT 38 online krok po kroku
 • prosto rozlicz PIT 38 online krok po kroku
 • szybko rozlicz PIT 38 online krok po kroku
 • rozlicz PIT 38 samemu online krok po kroku
 • rozliczenie PIT 38 samemu online krok po kroku
 • szybkie rozliczenie PIT 38 online krok po kroku
 • proste rozliczenie PIT 38 online krok po kroku
 • łatwe rozliczenie PIT 38 online krok po kroku

Jak wygląda PIT 38 rozliczenie online krok po kroku? Rekomendujemy aby PIT 38 proste rozliczenie przez internet zrobić przy pomocy PITax.pl, który jest użyteczny dla osób chcących szybko rozlicz PIT 38 online krok po kroku. PITax.pl wskaże jak rozliczyć PIT 36 online krok po kroku. Wypełnienie PIT odbywa się z pomocą serii łatwych pytań co trwa kilka minut. Na koniec e Deklaracja trafia do e-Urząd Skarbowy a na dowód jej dostarczenia użytkownicy dostają UPO.

Tematy podobne. Łatwo rozlicz PIT 38 online krok po kroku. Prosto rozlicz PIT 38 online krok po kroku. Szybko rozlicz PIT 38 online krok po kroku.Zeznanie podatkowe PIT 38 online

Roczne zeznanie podatkowe na druku PIT 38 lub PIT 38 Online składają podatnicy, którzy rozliczają przychody kapitałowe ze zbycia prywatnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach i z kryptowalut uzyskane w minionym roku rozliczeniowym. Dochody kapitałowe objęte są podatkiem jednolitym w wysokości 19%. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia PIT 38 czy PIT 38 Online w 2024 za 2023

Rozliczenie PIT 38 krok po kroku - podstawy

Do złożenia deklaracji PIT 38 za 2023 w roku 2024 zobowiązani są podatnicy, którzy w roku podatkowym 2023 poza działalnością gospodarczą (prywatnie) uzyskali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • niebędących papierami wartościowymi udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • nabycia akcji spółek mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • uzyskania przychodów lub poniesienia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut).

Bardzo często podstawą wypełnienia PIT 38 czy PIT 38 Online jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. W przypadku korzystania z kilku biur maklerskich podatnik powinien otrzymać informację PIT-8C z każdego z tych biur. Na formularzu PIT 38 czy również PIT 38 Online za 2023 wykazujemy kwoty przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochody lub straty na podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotyczących uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

PIT-8C wystawiają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym, gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C – podatnik ma obowiązek wykazać przychody. uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data nabycia i poniesienia kosztów uzyskania lub nabycia prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do złożenia PIT 38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT 38 czy PIT 38 Online.

Przychody kapitałowe poza PIT 38

Na liście przychodów z kapitałów pieniężnych znajdują się też przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, który w przypadku uzyskania ich na terytorium Polski pobierany jest i przekazywany do organu skarbowego przez płatnika:

 • odsetki od udzielonych pożyczek, depozytów bankowych i innych form lokowania, przechowywania i inwestowania kapitału,
 • przychody z obrotów papierami wartościowymi,
 • dywidendy,
 • przychody wynikające z udziału w zyskach osób prawnych,
 • zyski z akcji i obligacji w momencie ich sprzedaży.

Dochody zagraniczne w PIT 38

W deklaracji PIT 38 czy PIT 38 Online za 2023 wykazuje się również niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik rozliczający PIT 38 w 2024 za 2023 uzyskał z tych źródeł przychodów.

Dochody zagraniczne należy wykazać w załączniku PIT-ZG W części L formularza PIT 38 podatnik informuje Urząd Skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa załączniki PIT/ZG i podaje liczbę takich załączników.

PIT-ZG – stanowi informację o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym za granicą podatku w roku podatkowym. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

Osobny PIT 38 oraz PIT 38 Online dla małżonków

Małżonkowie nie mają możliwości wspólnego rozliczenia przychodów na PIT 38. Każdy z małżonków wypełnia i wysyła PIT 38 do Urzędu za 2023 niezależnie od siebie.

Handel walutą wirtualną w PIT 38

W przypadku przychodów z odpłatnego zbycia kryptowaluty na formularzu PIT 38 wykazywane są przychody i koszty.

Jeśli wystąpi nadwyżka kosztów nad przychodami, nie stanowią straty podatkowej, lecz przenoszone są na kolejne lata jako koszty nieznajdujące pokrycia w przychodach poprzednich lat.

Koszty z tytułu handlu kryptowalutami oraz z tytułu innych inwestycji kaPITałowych na PIT 38 lub PIT 38 Online stanowią osobne źródła, rozliczane są osobno - nie łączą się i nie można ich wzajemnie kompensować.

1,5% podatku dla OPP

Podatnicy rozliczający się na formularzu PIT 38 mają możliwość wsparcia wybranej organizacji pożytku publicznego przez przekazanie 1,5% swojego podatku. W tym celu w części J w PIT 38 składają wniosek podając KRS organizacji i kwotę do przekazania, a w części K w PIT 38 mogą podać cel szczegółowy, wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie do przekazania oraz dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail), który rozlicza PIT 38 lub PIT 38 Online za 2023.

Termin, miejsce i sposób złożenia zeznania PIT 38 lub PIT 38 Online za 2023 rok .

Deklarację PIT 38 za 2023 co do zasady składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r., czyli w tym samym terminie co PIT-36-36S, PIT-37, PIT-36L,PIT-36LS i PIT-39. Deklaracje PIT 38 złożone przed 15 lutego będą uznane za złożone dopiero 15 lutego.

Dochodów objętych zeznaniem PIT 38 nie wykazujemy w innych zeznaniach rocznych. Jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy inne przychody, np.wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, z działalności gospodarczej, z najmu czy z gry na giełdzie, zobowiązany jest złożyć kilka deklaracji PIT (PIT 37, PIT 36, PIT 38). Zeznania te nie muszą być złożone w tym samym terminie, byle finalnie znalazły się w urzędzie skarbowym, zostały nadane na poczcie lub przekazane elektronicznie do końca ustawowego terminu dla tych deklaracji.

Właściwym urzędem skarbowym do złożenia zeznania PIT 38 jest urząd:

 • według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego dla podatników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) ,
 • Urząd Skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski, jeśli podatnik opuścił Polskę,
 • w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Sposób wypełnienia i złożenia PIT 38 czy również PIT 38 Online za 2023:

Formularz PIT 38 można wypełnić pisemnie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem i w formie papierowej przekazać do Urzędu Skarbowego bezpośrednio lub za pośrednictwem centrum obsługi albo nadać na poczcie. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. uważa się datę stempla pocztowego.

Zeznanie elektroniczne PIT 38 możemy wypełnić i wysłać korzystając z dobrego programu do rozliczania PITax.pl , który ułatwi nam bezbłędne wypełnienie, poprawne wykonanie wszystkich obliczeń, optymalne skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych, a dodatkowo skróci czas oczekiwania na zwrot ewentualnej nadpłaty.

PIT 38 w projekcie Twój e-PIT

Od roku 2019 rozliczając PIT 38 możemy skorzystać z usługi Twój e-PIT. Jest to usługa przygotowana przez Krajową Administrację Podatkową.. Zeznanie przygotowane przez organ podatkowy jest dostępne dla podatnika od dnia 15 lutego na portalu podatkowym.

Zeznanie udostępnione na stronie MF uwzględnia dane o dochodach zawarte w informacjach podatkowych PIT-8C przesyłanych do organu podatkowego przez płatników

PIT 38 przygotowany przez organ skarbowy dostępne są jedynie w wersji elektronicznej. Po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym możemy sprawdzić swój PIT 38 Online, zaakceptować w wersji przygotowanej przez administrację skarbową, albo przed zaakceptowaniem wnieść zmiany np.wniosek o przekazanie 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wprowadzone zmiany w PIT 38 Online wymagają ich zaakceptowania.

Możemy też nie robić nic, wtedy 30 kwietnia nasz PIT 38 w wersji przygotowanej przez organ skarbowy zostanie uznany za złożony.

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.