• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika oraz wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl Łatwe podatki pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet i średnio dwa razy częściej inne ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się – wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym

Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami

System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych

Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne

Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl

Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat

Zadajemy tylko proste pytania

Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego

Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika

Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

System PITax.pl

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnego momentu rozliczenia. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź najnowsze opinie. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:Rozpocznij Rozliczenie PIT

"Rozliczenie zajęło mi kilka minut. Bardzo łatwy i zrozumiały program. Po wypełnieniu wszystkich pół byłam szczęśliwa, że tak szybko i łatwo mi poszło."

— laragazzaalta35

"Program jest znakomity, wypełnia się go w sposób prosty, a interfejs jest wręcz doskonały. Na pewno będę teraz korzystał z Waszego programu i polecał go znajomym."

— spiderus70

"Cała ścieżka przygotowana jest bardzo precyzyjnie – wręcz intuicyjnie. Sądzę, iż niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy w zakresie rozliczeń każdy doskonale poradzi sobie tutaj z deklaracją."

— margo_85

PITax.pl zbiera nagrody

Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


Rozpocznij Rozliczenie PIT

PITax.pl dla OPP

Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udział w projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Rozpocznij Rozliczenie PIT
Przekaż 1% Podatku

Rozliczenie PIT od podstaw — główne pojęcia i zagadnienia

Niezależnie od postaci, w jakiej przeprowadzimy nasze rozliczenie PIT 2024, jak i rodzaju opodatkowania, które będziemy musieli uwzględnić w corocznym PIT zeznaniu podatkowym, reguły systemu podatkowego pozostają niezmienne. Choć nowoczesne oprogramowanie podatkowe umożliwia w pełni udane rozliczenie PIT bez nawet pobieżnej znajomości prawa podatkowego, warto taką posiadać — w chwilach wątpliwości lub sporu z organami administracji podatkowej okaże się ona niezastąpiona.

Współczesne rozliczenie PIT w znacznym stopniu wykorzystując możliwości, jakie oferuje elektroniczne przetwarzanie informacji podatkowej, implementuje prawne zasady podatkowe w sposób zapewniający przeciętnemu, niezainteresowanemu zawiłościami fiskalnymi podatnikowi komfort, pewność i bezpieczeństwo w relacjach z organami podatkowymi. Jednak fakt, iż roczne rozliczenie PIT stało się bardziej przyjazne użytkownikowi, nie oznacza, iż jesteśmy adresatami prawa podatkowego w jakimkolwiek innym wymiarze, niż byliśmy do tej pory. Przyjrzyjmy się najbardziej istotnym konsekwencjom tego stanu rzeczy.

Niejako z filozoficznego punktu widzenia pierwszą przyczyną dającą asumpt do pracy, której końcowym efektem bywa nawet najbardziej zaawansowane technologicznie rozliczenie PIT przez Internet, jest obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy oznacza, iż jeśli w zgodzie z określonymi ustawami, w naszym partykularnym przypadku, wystąpią określone okoliczności prawne lub faktyczne, będziemy podlegać zobowiązaniu podatkowemu. Innymi słowy, rozliczenie PIT roczne jest konkretyzacją ogólnej powinności świadczenia na rzecz państwa. Konkretyzacja ta następuje zazwyczaj w rezultacie zdarzenia, o którym mówi ustawa, czyli wykonania pewnych czynności (podatek VAT) lub osiągnięcia dochodu (podatek PIT). W efekcie zobowiązanie podatkowe oznacza dla nas to, co zazwyczaj przez nie rozumiemy — konieczność przekazania Skarbowi Państwa określonych środków w określony sposób i w określonym czasie.

Rozliczenie PIT online, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe — kogo właściwie dotyczą? Do wszelkich czynności wynikających z początkowo nieskonkretyzowanego obowiązku podatkowego zobowiązane są trzy klasy jednostek w systemie podatkowym naszego państwa: podatnicy, płatnicy i inkasenci. Podatnik to osoba fizyczna ewentualnie prawna (lub też jednostka niebędąca posiadaczem osobowości w sensie prawnym), która podlega wspomnianemu obowiązkowi prawnemu. Płatnik to analogiczny podmiot jednak zobowiązany ustawowo do pobierania oraz obliczania podatku. Płatnik najczęściej po prostu pracodawca obliczający, a następnie pobierający z wynagrodzenia swojego pracownika podatek, który następnie zobowiązany jest przekazać organom administracji podatkowej. Inkasent to forma występująca stosunkowo rzadko — nie może on obliczać a jedynie pobierać podatek (tylko nie budżetowe formy opłat podatkowych) i przekazywać pobrane kwoty odpowiednim urzędom.

Pity 2023 / Pity 2024 - rozliczenie w programie online

Należy także wspomnieć, że każde rozliczenie PIT program podporządkowane musi być wymogom roku podatkowego, którego forma określana jest przez Ustawę Ordynacja Podatkowa. Na ogół rok podatkowy zbieżny jest z rokiem kalendarzowym, choć w pewnych okolicznościach przepisy pozwalają na odmienne jego określenie.

Z obowiązujących w naszym systemie podatków najbardziej powszechnym jest podatek dochodowy wobec osób fizycznych (Personal Income Tax). Rozliczanie tego podatku — aktualnie, rozliczenie PIT 2024 online, wymagane jest dla osób fizycznych (pełnoletnich oraz małoletnich, a także małżonków w przypadku rozliczenia łącznego). Główne kategorie podatku dochodowego to przychód i koszty uzyskania oraz dochód i strata. Określenie dochodu następuje na podstawie rejestru źródeł przychodu — jest nim nadwyżka łącznych przychodów z jednego źródła wobec kosztów ich osiągnięcia w przeciągu jednego roku podatkowego. W razie, gdy podatnik osiąga przychody z kilku źródeł jednocześnie, opodatkowaniu PIT podlega suma dochodów. Wyjątek stanowią dochody opodatkowane wartościami ryczałtowymi, których nie łączmy z innymi dochodami. Rozliczenie PIT 2024 przez Internet a w konsekwencji podatek dochodowy powinny obejmować wszelkie dochody z wyjątkiem tych zwolnionych z PIT lub takich, wobec których poboru opodatkowania zaniechano. Dotyczy to każdej osoby zamieszkałej w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli osiąga ona dochody poza terytorium naszego kraju. Z kolei osoby niezamieszkujące w RP a zarabiające w jej granicach, roczne rozliczenie PIT wciąż obowiązuje — od dochodów tu osiąganych.

Podstawą, wobec której stosujemy opodatkowanie PIT, jest dochód (czyli przychód po odjęciu kosztów jego osiągnięcia, ulgi oraz wydatki). Uzyskany w ten sposób wymiar podatku może być następnie pomniejszony o ubezpieczenie zdrowotne i ulgi, a także w pewnych okolicznościach o podatek zapłacony poza granicami kraju. Odliczeniu podlegają oczywiście także zaliczki podatkowe zapłacone w przeciągu roku podatkowego. Finalnie darmowe rozliczenie PIT wykazuje wartość podatku koniecznego do zapłacenia państwu.Jakie, kiedy i jak rozliczamy PITY

Z początkiem roku 2024 rozpocznie się rozliczanie pitów. Roczne rozliczenie podatku dochodowego dotyczy dochodów uzyskanych za 2023 rok podatkowy.

Rozliczenie podatku pit - wybór formularza

Zeznanie podatkowe 2023 podatnicy składają na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wybór formularza zależy od rodzajów uzyskanych przychodów/dochodów i sposobu ich opodatkowania: PIT-28 - na tym druku składamy rozliczenie pit 2023, gdy nasz przychód opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
PIT-36 - formularz przeznaczony jest do rozliczenia pit od przychodów z działalności gospodarczej, z wynajmu, zagranicznych - opodatkowanych według skali,
PIT-36L - na tym formularzu roczne rozliczenie należy złożyć przy liniowym opodatkowaniu działalności gospodarczej,
PIT-37 - rozliczenie pitu na tym druku możliwe jest tylko w przypadku dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatników ,
PIT-38 - ten druk zastosujemy gdy czeka nas rozliczanie pit od przychodów z kapitałów pieniężnych,
PIT-39 - gdy uzyskaliśmy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości rozliczanie z podatku dokonamy na tym druku.

Roczne rozliczenie może wymagać złożenia kilku rodzajów deklaracji, jeśli mamy różne rodzaje przychodów i są one opodatkowane w różny sposób.

Sprawnie rozlicz pit z programem

Rozliczenie pitów możemy powierzyć specjalistom od podatków albo zdecydować się na darmowe rozliczenie PIT z programem komputerowym, z którym rozliczanie pita okaże się wyjątkowo proste i zajmie nam niewiele cennego czasu.

Aby rozliczenie pita przebiegło sprawnie, powinniśmy przygotować niezbędne informacje:

 • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
 • dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia,
 • kwoty przychodów uzyskanych w roku podatkowym,
 • dane związane z przysługującymi nam ulgami,
 • kwotę przychodu wykazaną w dowolnej deklaracji PIT złożonej rok wcześniej.

Rozliczenie podatkowe 2023 wykona za nas program po otrzymaniu niezbędnych danych. Gdy chcemy zapłacić niższy podatek rozliczenie z programem pomoże optymalnie skorzystać z ulg i odliczeń.

Rozliczanie podatku z reguły nie kojarzy się z przyjemnością, więc dobrze jest powierzyć PIT rozliczanie dobremu programowi, który bezbłędnie wykona wszystkie obliczenia.

Ułatwienia dla podatników

Ministerstwo Finansów oferuje ułatwienia dla podatników, którzy mają obowiązek rozliczyć podatek:

 • PFR - wstępnie wypełnione zeznanie, z której to usługi mogą korzystać po 15 kwietnia osoby składające PIT 37 i PIT 38,
 • PIT-OP - wniosek ułatwiający emerytom i rencistom przekazanie 1,5% podatku dla wybranej OPP bez składania zeznania PIT - urząd skarbowy zrobi to w ich imieniu, jeśli najpóźniej do 30 kwietnia złożą oświadczenie PIT-OP.

PIT rozlicz i wyślij przez internet

Rozliczanie pitów rozpoczyna się już w styczniu i do 30 kwietnia 2024 r. należy złożyć rozliczenia roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Rozliczanie pitu kończy się złożeniem go do urzędu skarbowego. Jeśli nie chcesz narazić się na sankcje karno skarbowe, rozlicz pita w ustawowym terminie.

Jeśli PIT rozliczenie roczne sporządzisz z programem, to najprościej jest wysłać PIT online. Wysłanie zeznania elektronicznie trwa chwilę i możemy PIT rozliczenie wysłać w dogodnym dla nas momencie, nie wychodząc z domu. Rozliczyc PIT i wysłać go przez internet możemy też po godzinach pracy urzędów stacjonarnych i w dni wolne od pracy. Gdy nasze rozliczenie podatku 2023 dotrze do urzędu skarbowego online, otrzymamy potwierdzenie w postaci UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rozliczenie pitów przez internet jest bardzo wygodne dla osób, które często przebywają poza miejscem zamieszkania i siedzibą urzędu skarbowego. Rozliczyć PIT i wysłać online można z każdego miejsca na Ziemi, gdy tylko mamy dostęp do internetu.Pytania internautów, którzy mają PITy do rozliczenia i chcą zrobić szybkie rozliczenie PIT za 2023

W tej sekcji zgrupowano pytania dotyczące PIT rozliczenie 2024 (PIT rozliczenie za 2023).

Pytania internautów, których interesuje łatwe rozliczenie krok po kroku, szybkie rozliczenie online krok po kroku lub ogólnie PIT za 2023 rozliczenie.

 • PIT rozliczenie 2024
 • rozliczenie PIT za 2023
 • rozliczenie PIT za 2024
 • PITy do rozliczenia
 • PIT za 2023 rozliczenie
 • PIT rozliczenie za 2023
 • łatwe rozliczenie krok po kroku
 • łatwe rozliczenie online krok po kroku
 • PIT za 2023 rozliczanie
 • proste rozliczenie online krok po kroku
 • rozliczenie online krok po kroku
 • rozliczenie samemu online krok po kroku
 • szybkie rozliczenie online krok po kroku

Jak zrobić rozliczenie samemu online krok po kroku z asystentem? Proponujemy rozliczyć PIT online. System PITax.pl jest do tego stworzony. Jest narzędziem dla osób szukających sposobu na proste rozliczenie online krok po kroku, łatwe rozliczenie online krok po kroku. Wypełnienie PIT odbywa się z pomocą serii łatwych pytań co trwa kilka minut. Na koniec e PIT trafia do zadeklarowanego Urzędu Skarbowy a na dowód jego dostgarczenia użytkownicy dostają UPO.

Tematy podobne. Pit za 2023 rozliczanie.Nowe ulgiu nowe załączniki

Rozliczenie PIT 2023: załączniki PIT/WZ(1) i PIT/WZR(1), przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy korzystają z rozlicz PIT ulgi na złe długi w podatku dochodowym. W ramach tej ulgi rozliczenie PITu 2024 za 2023 można rozliczyć wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ulga na złe długi

Dzięki uldze na złe długi przedsiębiorcy mogą „odzyskać” zapłacony podatek dochodowy od sprzedaży, za którą nie uzyskali zapłaty po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

PIT/WZ i PIT/WZR - PIT 2024 rozliczenie

Informację o wierzytelnościach lub zobowiązaniach wypełniają podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (prowadzący działalność gospodarczą, wykonujący wolny zawód). Do zeznań składanych przez podatników rozliczających podatki na zasadach ogólnych i składających zeznania na formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS - wypełnia się załącznik PIT/WZ. Natomiast do PIT-28 (rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) załącznik przyjmuje nazwę PIT/WZR i jest przygotowywany na osobnym formularzu.

Wierzyciel i dłużnik - rozliczanie PIT za 2023

W przypadku gdy przedsiębiorca jest wierzycielem tj. podmiotem, który sprzedał towar lub usługę i nie otrzymał zapłaty, podstawa opodatkowania będzie mogła zostać zmniejszona o ujętą pierwotnie w jego przychodach wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Skorzystanie z ulgi podatkowej na złe długi jest dla wierzyciela opcjonalne – wierzyciel może wykazać ją w rocznej deklaracji, ale nie ma takiego obowiązku.

Natomiast w przypadku dłużnika tj. podmiotu, który nie zapłacił za towar lub usługę, ma on obowiązek wykazać w PIT/WZ lub PIT/WZR wartość wierzytelności ujętej w jego kosztach, która nie została uregulowana, co spowoduje zwiększenie podstawy opodatkowania.

Załącznik PIT-SE

Od 1 stycznia 2022 obowiązuje też nowy załącznik PIT/SE do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Stanowi on informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu.

Dochodów wykazanych w informacji PIT-SE zwolnionych z podatku nie wpisuje się w roczną e Deklaracje PIT. Zwolnienia podatkowe przysługują podatnikowi tylko z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej fizycznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.Zwolnienie jest określone poprzez indywidualny limit dostępny dla danego inwestora.

W przypadku cofnięcia zezwolenia na działalność w SSE lub uchylenia decyzji o wsparciu podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku.

Załącznik ten składają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą oraz będący wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, którzy są beneficjentami pomocy. Załącznik składają również wspólnicy spółek cywilnych i przedsiębiorstwa w spadku.Rozliczenie PIT/D I PIT-2K dla ulg nabytych

PIT-D - jest to załącznik składany do rozliczenie PITu: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

PIT D do ulg podatkowych

Powinny złożyć go osoby, które korzystają z praw nabytych do odliczeń, które zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych, a chcą dokonać odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe - tzw. ulga odsetkowa).

Dodatkowo w zw. z rozpoczęciem rozliczania tej ulgi należy złożyć oświadczenie PIT-2K. W latach kolejnych rozlicz PIT-2K nie jest dołączany do deklaracji rocznej.

Małżonkowie, zarówno rozliczający się razem, jak i indywidualnie - składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Informację o załączniku PIT/D dołączonym do zeznania jednego z małżonków należy wpisać w zeznaniu drugiego małżonka podając identyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka oraz Urząd Skarbowy, do którego został złożony załącznik PIT/D.

Odliczenia z tytułu ulgi mieszkaniowej nie są wykazywane w PIT/O.

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.