• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika oraz wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl Łatwe podatki pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet i średnio dwa razy częściej inne ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się – wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym

Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami

System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych

Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne

Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl

Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat

Zadajemy tylko proste pytania

Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego

Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika

Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

System PITax.pl

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnego momentu rozliczenia. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź najnowsze opinie. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:Rozpocznij Rozliczenie PIT

"Rozliczenie zajęło mi kilka minut. Bardzo łatwy i zrozumiały program. Po wypełnieniu wszystkich pół byłam szczęśliwa, że tak szybko i łatwo mi poszło."

— laragazzaalta35

"Program jest znakomity, wypełnia się go w sposób prosty, a interfejs jest wręcz doskonały. Na pewno będę teraz korzystał z Waszego programu i polecał go znajomym."

— spiderus70

"Cała ścieżka przygotowana jest bardzo precyzyjnie – wręcz intuicyjnie. Sądzę, iż niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy w zakresie rozliczeń każdy doskonale poradzi sobie tutaj z deklaracją."

— margo_85

PITax.pl zbiera nagrody

Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


Rozpocznij Rozliczenie PIT

PITax.pl dla OPP

Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udział w projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Rozpocznij Rozliczenie PIT
Przekaż 1% Podatku

Kto zamiast PIT-37 musi złożyć PIT-36

Większość podatników w Polsce składa roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37. Jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody, ponieśliśmy straty lub dokonujemy odliczeń, które nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37, powinniśmy złożyć inny formularz, a czasem nawet kilka.

Wybór formularza w zależności od sposobu opodatkowania

Jednym z kryteriów wyboru odpowiedniego formularza jest sposób opodatkowania naszych przychodów/dochodów.

Najczęściej poza PIT-37 wykorzystujemy druk PIT-36, na którym rozliczamy tak samo jak na PIT-37 dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego składają PIT-36L. Do rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wybieramy formularz PIT-28. Deklaracja PIT-28 obowiązuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego, opodatkowane ryczałtowo. Jeżeli w roku podatkowym osiągnęliśmy dochody kapitałowe, np. ze sprzedaży z zyskiem akcji, papierów wartościowych, to rozliczamy się z fiskusem na druku PIT-38. Stratę też warto wykazać, bo być może będziemy mogli ją odliczyć w następnych latach. PIT-39 składają podatnicy, którzy rozliczają się z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych.

Kiedy rozliczamy się na PIT-36

Deklarację PIT-36 składają podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali (stawka podatku do kwoty 120 000 zł wynosi 12%, z kolei nadwyżka dochodu powyżej 120 000 zł - 32%), ale dochody uzyskali bez pośrednictwa płatników lub część dochodów od płatników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale pozostałe z innych źródeł. Zakres dochodów wykazywanych w PIT 36 jest znacznie szerszy niż wykazywanych w PIT 37.

Formularz PIT-36 wypełniamy w celu rozliczenia rocznego z fiskusem, jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody z:

 • prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
 • działów specjalnych produkcji rolnej podlegających skali podatkowej,
 • najmu lub dzierżawy prywatnej opodatkowanych według skali podatkowej
 • oraz w przypadku, gdy uzyskaliśmy inne dochody bez pośrednictwa płatników, jak:
 • zarobki zagraniczne,
 • emerytury i renty zagraniczne,
 • wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek.

Sytuacja taka występuje najczęściej przy dochodach z działalności artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich, jeżeli zatrudniającym jest podmiot zagraniczny albo usługi są wykonywane w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nawet uzyskanie niewielkiego dochodu tego rodzaju w danym roku podatkowym spowoduje, że nie będziemy mogli rozliczyć się na formularzu PIT-37, lecz właściwy będzie wym przypadku druk PIT-36.

Oprócz dochodów, od których nie były odprowadzane zaliczki przez płatników, na tym samym formularzu PIT-36 rozliczymy też dochody, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek, np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 jest również formularzem właściwym dla podatników,,którzy są zobowiązani do do swoich dochodów doliczyć dochody małoletnich dzieci.

Sposób i termin rozliczenia PIT-36

Formularze PIT-36 możemy składać w wersji papierowej albo przez internet do urzędu skarbowego online. PIT elektroniczny sporządzamy i wysyłamy z pomocą programu do PIT np. PITax.pl Łatwe podatki.

Terminem obowiązującym ustawowo na złożenie deklaracji PIT-36 jest ostatni dzień kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Jeśli 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy ustawa przewiduje, że ostatecznym terminem rozliczenia będzie pierwszy dzień roboczy po tym dniu.Jakie dochody zagraniczne rozliczamy w PIT 36

Wielu polskich podatników uzyskało w 2023 roku dochody poza granicami kraju. Dochody zagraniczne opodatkowane według skali podatkowej należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT 36 2024.

Rozliczanie PIT 36 z pracy najemnej

Polskie dochody z umowy o pracę najczęściej rozliczane są na PIT 37. Jednakże w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę uzyskanego za granicą w 2023 roku należy wykazać dochód zagraniczny w PIT-ZG i przenieść te dane do formularza PIT 36 za 2023. Rozliczenie PIT 36 2024 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Jeśli w roku podatkowym podatnik uzyskał wyłącznie zagraniczne dochody z pracy najemnej a jednocześnie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (co wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) – wówczas pit 36 rozliczenie nie obowiązuje podatnika.

Natomiast w przypadku zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia zeznanie roczne PIT 36 za 2023 rok musi być złożone.

Jak rozliczyć PIT 36 z emerytury/renty zagranicznej

Jeżeli zgodnie z umową międzynarodową emerytura/renta zagraniczna podlega opodatkowaniu jedynie w Polsce, to nie ma obowiązku wypełniania PIT/ZG, a jedynie PIT 36.

Gdy zastosowanie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania i jeżeli emerytura podlega opodatkowaniu i w Polsce, i za granicą, to emeryt/rencista zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Należy mieć na uwadze, że:

 • podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-36 i PIT/ZG przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją jeżeli oprócz emerytury zagranicznej nie uzyskał w Polsce innych dochodów opodatkowanych wg skali,
 • jeżeli podatnik oprócz emerytury zagranicznej osiągnął inny dochód opodatkowany według skali podatkowej w Polsce – wykazuje emeryturę/rentę zagraniczną w PIT-36 i PIT-ZG tylko celem ustalenia stawki podatku ,
 • przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego podatnik zawsze wykazuje w części D formularza PIT-36 uzyskane za granicą dochody i zapłacony za granicą podatek do wysokości limitu przypadającego do odliczenia, natomiast w PIT/ZG wykazuje dochody z emerytury zagranicznej i podatek zapłacony za granicą w pełnej wysokości – bez limitu do odliczenia.

Jak rozliczyć PIT 36 z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych

Jak wypełnić PIT 36 w przypadku metody wyłączenia z progresją? W metodzie tej dochód z zagranicznej działalności gospodarczej jest zwolniony od podatku w Polsce, ale ma wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej do wyliczenia podatku od dochodu uzyskanego w Polsce . Dochód zagraniczny należy wykazać w PIT 36 oraz załączniku PIT-ZG.

Jak wypelnić PIT 36 przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia? W rozliczeniu PIT przychody i koszty zagraniczne łączy się z przychodami i kosztami z działalności gospodarczej na terenie kraju. Podatek obliczony od łącznej sumy dochodów, obniża się o podatek zapłacony za granicą z zastosowaniem zasady proporcjonalności. Dochód uzyskany za granicą wykazuje się w części E PIT-36 oraz w PIT/ZG, PIT/B. Podatnik może też odliczyć ulgę abolicyjną, którą należy wykazać w załączniku PIT/O. Ulga abolicyjna jest limitowana, co w tym przypadku oznacza, że odliczeniu podlega kwota o maksymalnej wartości 1360 zł

Jak wypełnić PIT 36 przez internet

PIT-36 można rozliczyć z programem komputerowym i złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie. PIT 36 online to najłatwiejszy i najszybszy sposób na złożenie zeznania rocznego przez osoby rozliczające dochody zagraniczne z pracy najemnej, emerytury/renty czy działalności gospodarczej opodatkowanej według skali.

Urząd skarbowy PIT 36 składany przez internet może przyjąć o każdej porze we wszystkie dni tygodnia.Pytania internautów, którzy chcą prosto, szybko, łatwo lub online rozliczyć PIT 36 2024

W tej sekcji zgrupowano pytania dotyczące jak wysłać elektronicznie PIT 36 do Urzędu Skarbowego?

Pytania o PIT 36, rozliczenia PIT 36 samemu online lub szybkie rozliczenie PIT 36 online krok po kroku. Jak rozliczyć PIT 36?

 • PIT 36 za 2023
 • PIT 36 2024
 • PIT 36 2023
 • PIT 36 urząd skarbowy
 • jak samemu rozliczyć PIT 36
 • łatwe rozliczenie PIT 36 online krok po kroku
 • łatwo rozlicz PIT 36 online krok po kroku
 • PIT 36 proste rozliczenie przez internet
 • PIT 36 rozlicz przez internet
 • PIT 36 rozliczenie online krok po kroku
 • proste rozliczenie PIT 36 online krok po kroku
 • prosto rozlicz PIT 36 online krok po kroku
 • rozlicz PIT 36 samemu online krok po kroku
 • rozliczenie PIT 36 samemu online krok po kroku
 • szybkie rozliczenie PIT 36 online krok po kroku
 • szybko rozlicz PIT 36 online krok po kroku
 • rozliczenie PIT 36
 • PIT 36 rozliczenie online
 • program do rozliczenia PIT 36
 • kreator PIT 36
 • PIT 36 program

Proponujemy rozliczyć PIT 36 w 2024 za 2023 online w PITax.pl. Rozlicz PIT 36 szybko i prosto online krok po kroku. PITax.pl wskaże Ci jak rozliczyć PIT 36 samemu online krok po kroku. Rozliczenie PIT 36 jest łatwe z kreatorem PIT 36. Rekomendujemy program do rozliczenia PIT 36. PIT 36 rozlicz przez internet krok po kroku.

Tematy podobne: PIT 36 urząd skarbowy, łatwe rozliczenie PIT 36 online krok po kroku, łatwo rozlicz PIT 36 online krok po kroku, PIT 36 proste rozliczenie przez internet, szybko rozlicz PIT 36 online krok po kroku, PIT 36 rozliczenie onlinePIT/BR - ulga dla przedsiębiorców

Załącznik PIT/BR do zeznań: PIT-36 za 2023, PIT-36L wypełniają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, którzy korzystają z ulgi badawczo-rozwojowej (tzw.ulgi B+R). PIT-BR można też dołączyć do zeznań PIT-36S i PIT-36LS, które składają przedsiębiorstwa w spadku.

Wydatki poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową

PIT/BR jest to informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową o charakterze systematycznym - odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków oraz technologii produkcji. Są to tzw. “koszty kwalifikowane”.

W ramach ulgi można odliczyć m.in. następujące wydatki:

 • wynagrodzenie w związku z umowami o pracę, dla pracowników pracujących nad rozwojem i badaniami,
 • składki ZUS związane z wynagrodzeniami za pracę, przypadające na podatnika,
 • wydatki związane z nabyciem surowców oraz materiałów, które są niezbędne do prowadzonej działalności badawczej albo rozwojowo badawczej,
 • koszty kwalifikowane dotyczące nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego,
 • wydatki związane z użytkowaniem sprzętu naukowo-badawczego,
 • koszty kwalifikowane dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • wydatki związane z korzystaniem z usług doradczych, zlecaniem opinii, niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych przez przedsiębiorstwo badań,
 • odpisy amortyzacyjne.

Korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej dostępne jest nie tylko dla dużych firm prowadzących badania naukowe, współpracujących z ośrodkami naukowymi czy mających status ośrodka badawczo-rozwojowego. Również małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność nastawioną na rozwój mogą wykazać w PIT-BR “koszty kwalifikowane” do odliczenia w zeznaniu rocznym. Warto zauważyć, że koszty projektów rozpoczętych wcześniej także można odliczyć.

Małżonkowie składają odrębne załącznikI PIT/BR.Deklaracje PIT 36 - 36S i załączniki do PIT 36S

Roczną deklarację podatkową na formularzu PIT 36 albo PIT 36 Online 2024 za 2023 powinni w roku 2024 złożyć podatnicy, którzy uzyskali w minionym 2023 roku rozliczeniowym przychody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (12% i 32%), a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT 37.

Kto rozlicza podatki na druku PIT 36? Jak rozliczyć PIT 36 Online?

Formularz PIT 36 za 2023 czy PIT 36 Online 2024 za 2023 do rozliczeń podatkowych stosują podatnicy, którzy w ubiegłym roku osiągali przychody opodatkowane z zastosowaniem skali podatkowej z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • przychodów zagranicznych,
 • innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

a także wtedy, gdy:

 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 • są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Jeśli małżonkowie wnoszą o łączne opodatkowanie swoich dochodów, to co najmniej jeden z małżonków musi spełniać przynajmniej jeden z powyższych warunków dotyczące PIT 36 za 2023.

Różne sposoby opodatkowania

Składając zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 podatnicy mogą dokonać wyboru sposobu opodatkowania. Podatnicy mogą rozliczyć się:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • jako osoby samotnie wychowująca dzieci,
 • jako osoby, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Prawo skorzystania z uprzywilejowanych metod rozliczenia podatku PIT 36 zależy od spełnienia określonych warunków.

Formularz PIT 36S jest przeznaczony dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy:

 1. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której nie wybrali innej formy opodatkowania i w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku,
 2. są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy,
 3. obniżają dochody o straty z lat ubiegłych, w tym straty nie odliczone przez zmarłego przedsiębiorcę.

Informacje o załącznikach, które dotyczą rozliczenia PIT 36

Załącznikami do zeznania PIT 36 są: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE, PIT-2K, SSE-R oraz certyfikat rezydencji

Natomiast załącznikami do zeznania PIT-36S są m.in.: PIT/B, PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/WZ i PIT/SE

PIT-B – stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

PIT-D – składają osoby, które w ramach praw nabytych dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe - tzw. ulga odsetkowa)

PIT-M – stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. Każdy z podatników bez względu na sposób opodatkowania (indywidualnie, łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci) jest obowiązany odrębnie wypełnić załącznik PIT/M.

PIT/O – składają podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

PIT-Z – stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

PIT-ZG – to informacja o wysokości dochodów / przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu/przychodu. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów/przychodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie załącznik PIT/ZG wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

PIT-BR – stanowi informację o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym. Załącznik ten składają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy korzystają z ulgi z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej (czyli z tzw. ulgi B+R).

PIT/DS – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym.

PIT/IP – stanowi informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym. Załącznik ten składają podatnicy, korzystający z preferencji polegającej na opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/IP wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

PIT/SE - stanowi informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu. Załącznik ten składają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą oraz będący wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, którzy są beneficjentami pomocy. Załącznik składają również wspólnicy spółek cywilnych i przedsiębiorstwa w spadku.

PIT-MIT – stanowi informację o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składaną przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy.

PIT/WZ- stanowi informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Załącznik ten wypełniają podatnicy, którzy rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tzw. ulgę na złe długi.

PIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy.

PIT-NZI – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Załącznik ten składają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, którzy sprowadzili składnik majątku z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określili jego wartość w wysokości odpowiadającej wartości przyjętej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax).

PIT-2k dotyczy wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Obowiązek złożenia tego oświadczenia ciąży na osobach, które po raz pierwszy. dokonują odliczeń z tytułu tzw.ulgi odsetkowej. Oświadczenie to składa się tylko raz razem z PIT-D.

SSE-R dołączany jest do zeznania rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Certyfikat rezydencji, potwierdza miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Obowiązek jego złożenia ciąży na osobach mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Terminy i sposoby rozliczenia i złożenia PIT 36-36S

Deklaracje PIT 36 czy PIT 36 Online i PIT 36S za 2023 rok należy złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.

Sposób przekazania zeznania PIT 36 jest sprawą wyboru podatnika.

Chociaż forma papierowa rozliczenia PIT 36 jest coraz rzadziej wybierana, ciągle możliwe jest wypełnienie i przekazanie e Deklaracji do Urzędu Skarbowego w formie dokumentu papierowego - bezpośrednio, pocztą albo przez punkt obsługi.

Coraz więcej podatników rozliczenie PIT 36 wykonuje przez internet korzystając z dobrego programu Online do rozliczania PIT 36, który ułatwia bezbłędne wypełnienie, poprawne wykonanie wszystkich obliczeń, optymalne skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych. Potwierdzeniem złożenia PIT elektronicznie jest Urzędowe poświadczenie Odbioru (UPO).

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.