• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika oraz wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl Łatwe podatki pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet i średnio dwa razy częściej inne ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się – wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym

Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami

System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych

Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne

Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl

Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat

Zadajemy tylko proste pytania

Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego

Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika

Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

System PITax.pl

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnego momentu rozliczenia. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź najnowsze opinie. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:

 • Opinie na pitax.pl/opinie,
 • Opinie na Facebooku,
 • Opinie na Google.


 • Rozpocznij Rozliczenie PIT

  "Rozliczenie zajęło mi kilka minut. Bardzo łatwy i zrozumiały program. Po wypełnieniu wszystkich pół byłam szczęśliwa, że tak szybko i łatwo mi poszło."

  — laragazzaalta35

  "Program jest znakomity, wypełnia się go w sposób prosty, a interfejs jest wręcz doskonały. Na pewno będę teraz korzystał z Waszego programu i polecał go znajomym."

  — spiderus70

  "Cała ścieżka przygotowana jest bardzo precyzyjnie – wręcz intuicyjnie. Sądzę, iż niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy w zakresie rozliczeń każdy doskonale poradzi sobie tutaj z deklaracją."

  — margo_85

  PITax.pl zbiera nagrody

  Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


  Rozpocznij Rozliczenie PIT

  PITax.pl dla OPP

  Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udział w projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


  Rozpocznij Rozliczenie PIT
  Przekaż 1% Podatku

  Kto zamiast PIT-37 musi złożyć PIT-36

  Większość podatników w Polsce składa roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37. Jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochody, ponieśliśmy straty lub dokonujemy odliczeń, które nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37, powinniśmy złożyć inny formularz, a czasem nawet kilka.

  Wybór formularza w zależności od sposobu opodatkowania

  Jednym z kryteriów wyboru odpowiedniego formularza jest sposób opodatkowania naszych przychodów/dochodów.

  Najczęściej poza PIT-37 wykorzystujemy druk PIT-36, na którym rozliczamy tak samo jak na PIT-37 dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego składają PIT-36L. Do rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wybieramy formularz PIT-28. Deklaracja PIT-28 obowiązuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego, opodatkowane ryczałtowo. Jeżeli w roku podatkowym osiągnęliśmy dochody kapitałowe, np. ze sprzedaży z zyskiem akcji, papierów wartościowych, to rozliczamy się z fiskusem na druku PIT-38. Stratę też warto wykazać, bo być może będziemy mogli ją odliczyć w następnych latach. PIT-39 składają podatnicy, którzy rozliczają się z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw z nimi związanych.

  Kiedy rozliczamy się na PIT-36

  Deklarację PIT-36 składają podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali (stawka podatku do kwoty 85.528 zł 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85.528 zł - 32%), ale dochody uzyskali bez pośrednictwa płatników lub część dochodów od płatników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale pozostałe z innych źródeł. Zakres dochodów wykazywanych w PIT 36 jest znacznie szerszy niż wykazywanych w PIT 37.

  Formularz PIT-36 wypełniamy w celu rozliczenia rocznego z fiskusem, jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy jakiekolwiek dochody z:

  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • działów specjalnych produkcji rolnej,
  • najmu lub dzierżawy prywatnej opodatkowanych według skali podatkowej
  • oraz w przypadku, gdy uzyskaliśmy inne dochody bez pośrednictwa płatników, jak:
  • zarobki zagraniczne,
  • emerytury i renty zagraniczne,
  • wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek.

  Sytuacja taka występuje najczęściej przy dochodach z działalności artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich, jeżeli zatrudniającym jest podmiot zagraniczny albo usługi są wykonywane w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  Nawet uzyskanie niewielkiego dochodu tego rodzaju ł w danym roku podatkowym spowoduje, że nie będziemy mogli rozliczyć się na formularzu PIT-37, lecz właściwy będzie wym przypadku druk PIT-36.

  Oprócz dochodów, od których nie były odprowadzane zaliczki przez płatników, na tym samym formularzu PIT-36 rozliczymy też dochody, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek, np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

  PIT-36 jest również formularzem właściwym dla podatników,,którzy są zobowiązani do do swoich dochodów doliczyć dochody małoletnich dzieci.

  Sposób i termin rozliczenia PIT-36

  Formularze PIT-36 możemy składać w wersji papierowej albo przez internet do urzędu skarbowego online. PIT elektroniczny sporządzamy i wysyłamy z pomocą programu do PIT np. PITax.pl Łatwe podatki.

  Terminem obowiązującym ustawowo na złożenie deklaracji PIT-36 jest ostatni dzień kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Jeśli 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy ustawa przewiduje, że ostatecznym terminem rozliczenia będzie pierwszy dzień roboczy po tym dniu. W roku 2021 PIT -36 możemy składać do 2 maja.  Jakie dochody zagraniczne rozliczamy w PIT 36

  Wielu polskich podatników uzyskało w 2020 roku dochody poza granicami kraju. Dochody zagraniczne opodatkowane według skali podatkowej należy wykazać w zeznaniu rocznym na formularzu PIT 36 2020.

  Rozliczanie PIT 36 z pracy najemnej

  Polskie dochody z umowy o pracę najczęściej rozliczane są na PIT 37. Jednakże w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę uzyskanego za granicą w 2020 roku należy wykazać dochód zagraniczny w PIT-ZG i przenieść te dane do formularza PIT 36 za 2020. Rozliczenie PIT 36 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

  Jeśli w roku podatkowym podatnik uzyskał wyłącznie zagraniczne dochody z pracy najemnej a jednocześnie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (co wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) – wówczas pit 36 rozliczenie nie obowiązuje podatnika.

  Natomiast w przypadku zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia zeznanie roczne PIT 36 za 2020 rok musi być złożone.

  Jak rozliczyć PIT 36 z emerytury/renty zagranicznej

  Jeżeli zgodnie z umową międzynarodową emerytura/renta zagraniczna podlega opodatkowaniu jedynie w Polsce, to nie ma obowiązku wypełniania PIT/ZG, a jedynie PIT 36.

  Gdy zastosowanie ma metoda unikania podwójnego opodatkowania i jeżeli emerytura podlega opodatkowaniu i w Polsce, i za granicą, to emeryt/rencista zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

  Należy mieć na uwadze, że:

  • podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-36 i PIT/ZG przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją jeżeli oprócz emerytury zagranicznej nie uzyskał w Polsce innych dochodów opodatkowanych wg skali,
  • jeżeli podatnik oprócz emerytury zagranicznej osiągnął inny dochód opodatkowany według skali podatkowej w Polsce – wykazuje emeryturę/rentę zagraniczną w PIT-36 i PIT-ZG tylko celem ustalenia stawki podatku ,
  • przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego podatnik zawsze wykazuje w części D formularza PIT-36 uzyskane za granicą dochody i zapłacony za granicą podatek do wysokości limitu przypadającego do odliczenia, natomiast w PIT/ZG wykazuje dochody z emerytury zagranicznej i podatek zapłacony za granicą w pełnej wysokości – bez limitu do odliczenia.

  Jak rozliczyć PIT 36 z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych

  Jak wypełnić PIT 36 w przypadku metody wyłączenia z progresją? W metodzie tej dochód z zagranicznej działalności gospodarczej jest zwolniony od podatku w Polsce, ale ma wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej do wyliczenia podatku od dochodu uzyskanego w Polsce . Dochód zagraniczny należy wykazać w PIT 36 oraz załączniku PIT-ZG.

  Jak wypelnić PIT 36 przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia? W rozliczeniu PIT przychody i koszty zagraniczne łączy się z przychodami i kosztami z działalności gospodarczej na terenie kraju. Podatek obliczony od łącznej sumy dochodów,.obniża się o podatek zapłacony za granicą z zastosowaniem zasady proporcjonalności.. Dochód uzyskany za granicą wykazuje się w części D PIT-36 oraz w PIT/ZG, PIT/B. Podatnik może też odliczyć ulgę abolicyjną, którą należy wykazać w załączniku PIT/O.

  Jak wypełnić PIT 36 przez internet

  PIT-36 można rozliczyć z programem komputerowym i złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie. PIT 36 online to najłatwiejszy i najszybszy sposób na złożenie zeznania rocznego przez osoby rozliczające dochody zagraniczne z pracy najemnej, emerytury/renty czy działalności gospodarczej opodatkowanej według skali.

  Urząd skarbowy PIT 36 składany przez internet może przyjąć o każdej porze we wszystkie dni tygodnia.  Odpowiedź na pytania internautów, którzy chcą prosto, szybko, łatwo lub online rozliczyć PIT 36 2021

  W tej sekcji jest odpowiedź na zgrupowane pytania dotyczące jak wysłać elektronicznie PIT 36 do Urzędu Skarbowego?

  Pytania o PIT 36, rozliczenia PIT 36 samemu online lub szybkie rozliczenie PIT 36 online krok po kroku. Jak rozliczyć PIT 36?

  • PIT 36 za 2020
  • PIT 36 2021
  • PIT 36 urząd skarbowy
  • jak samemu rozliczyć PIT 36
  • łatwe rozliczenie PIT 36 online krok po kroku
  • łatwo rozlicz PIT 36 online krok po kroku
  • PIT 36 proste rozliczenie przez internet
  • PIT 36 rozlicz przez internet
  • PIT 36 rozliczenie online krok po kroku
  • proste rozliczenie PIT 36 online krok po kroku
  • prosto rozlicz PIT 36 online krok po kroku
  • rozlicz PIT 36 samemu online krok po kroku
  • rozliczenie PIT 36 samemu online krok po kroku
  • szybkie rozliczenie PIT 36 online krok po kroku
  • szybko rozlicz PIT 36 online krok po kroku
  • rozliczenie PIT 36
  • PIT 36 rozliczenie online
  • program do rozliczenia PIT 36
  • kreator PIT 36
  • PIT 36 program

  Proponujemy rozliczyć PIT 36 w 2021 za 2020 online w PITax.pl. Rozlicz PIT 36 szybko i prosto online krok po kroku. PITax.pl wskaże Ci jak rozliczyć PIT 36 samemu online krok po kroku. Rozliczenie PIT 36 jest łatwe z kreatorem PIT 36. Rekomendujemy program do rozliczenia PIT 36. PIT 36 rozlicz przez internet krok po kroku.

  Tematy podobne: PIT 36 urząd skarbowy, łatwe rozliczenie PIT 36 online krok po kroku, łatwo rozlicz PIT 36 online krok po kroku, PIT 36 proste rozliczenie przez internet, szybko rozlicz PIT 36 online krok po kroku, PIT 36 rozliczenie online

  Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
  finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.