ClickCease

PIT elektroniczny jako odpowiedź na bieżące potrzeby współczesnego polskiego podatnika

Wobec kilku ostatnich tygodni na rozliczenie podatku dochodowego dla znacznej liczby podatników w naszym kraju kwestia wyboru odpowiedniej formy rozliczenia z fiskusem pozostaje żywa jak nigdy dotąd. PIT elektroniczny stanowić może idealne rozwiązanie dla tych wszystkich z nas, którzy nie znaleźli jeszcze w tym roku czasu na rachunki podatkowe anno Domini 2020.

Cechy charakterystyczne rozliczenia PIT elektroniczny online 2020

PIT elektroniczny, czy też tradycyjne papierowe formularze podatkowe — przyznać trzeba, że coroczne rozliczenie podatkowe PIT to coś, co niewątpliwie opóźnić można, ale tylko do pewnego stopnia. W tym roku 30 kwietnia stanowi dla większości z nas nieprzekraczalny termin, do którego upłynięcia nasze deklaracje powinny znaleźć się w tej lub innej formie, w najbliższym urzędzie skarbowym. Oczywiście nie można polecać czekania z rozliczeniem do momentu, w którym jedynym rozsądnym wyborem będzie PIT elektroniczny 2020, jednak warto pamiętać, że sprawdzi się on znakomicie nawet w takich okolicznościach.

Wiele napisano na temat przewagi, jaką wyróżnia się PIT elektroniczny przez Internet nad papierowymi formularzami przekazywanymi bądź przesyłanymi do urzędu skarbowego. Zazwyczaj podkreśla się łatwość obsługi najnowszych wersji aplikacji program PIT elektroniczny i rzeczywiście w ciągu kilku ostatnich lat dało się zaobserwować szczególną determinację firm oferujących tego rodzaju oprogramowanie właśnie w próbach wyeliminowania zbędnych, jak się okazało trudności, z jakimi wiązało się przygotowanie deklaracji online jeszcze przed kilku laty. W rezultacie najnowszy PIT elektroniczny jest nierzadko wysoce dopracowanym narzędziem rozliczeniowym, z którym poradzi sobie praktycznie każdy podatnik — nawet rozpoczynający swoją życiową przygodę z organami administracji podatkowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dobry PIT elektroniczny online w zasadzie nie różni się koncepcyjne od żadnego współczesnego profesjonalnego oprogramowania — umożliwia przeprowadzenie trudnego zadania w stosunkowo prosty dla swojego użytkownika sposób. Stąd też nie znajdziemy już wśród liderów rynku aplikacji podatkowych w Polsce oferty, w której rozliczenie PIT elektroniczny 2020 wymagałoby od podatnika specjalistycznej wiedzy terminologicznej z zakresu przepisów prawa podatkowego.

Aktualny PIT elektroniczny jest czytelny i zrozumiały nawet dla tych z nas, dla których tematyka podatków jest całkowicie obca. Inną cechą charakterystyczną pracy z aplikacjami podatkowymi, bardzo często podkreślaną przez producentów, jest oszczędność czasu, jaki poświęcamy na przygotowanie deklaracji podatkowej. I tutaj również trudno nie docenić ewidentnej przewagi, jaką uzyskuje podatnik wyposażony w PIT elektroniczny online wobec osób pracujących z konwencjonalnymi formularzami podatkowymi. Nie ma najmniejszej przesady w stwierdzeniu, że możliwe jest zamknięcie rocznego rozliczenia podatku dochodowego po zaledwie kilkuminutowej pracy — pięć, dziesięć minut z dobrym programem do PIT wystarczy na przygotowanie prostego rozliczenia. Należy tutaj jednak nadmienić, że dobry PIT elektroniczny poradzi sobie również z bardziej skomplikowaną sytuacją, bardziej wymagającego podatnika, i w tym wypadku również przyniesie znaczną oszczędność w nakładach pracy i czasu. Do pozostałych całkowicie już oczywistych atutów rozliczeń elektronicznych zaliczyć należy gwarantowaną poprawność rachunków podatkowych, nieograniczone możliwości edycji gotowej deklaracji oraz bezpieczeństwo przekazywanych urzędowi informacji.

PIT elektroniczny przez Internet 2020 w praktyce

Jeżeli zdecydujemy się na użycie aplikacji podatkowej, tegoroczne rozliczenie podatkowe PIT przeprowadzimy w zaledwie kilku krokach. W każdym poszczególnym przypadku będzie ono wyglądać nieco odmiennie, jednak główne etapy są wspólne dla wszystkich rozliczających.

Rozpoczynamy oczywiście od wyszukania odpowiadającego nam oprogramowania program PIT elektroniczny. Wciąż spotykane są aplikacje wymagające zainstalowania na komputerze, jednak najwygodniej będzie skorzystać z serwisów internetowych — w takim wypadku instalacja jest zbędna, jednak wskazane będzie zalogowanie się do osobistego konta internetowego, co zapewni nam możliwość wielokrotnego powracania do pracy nad raz rozpoczęta deklaracją. Kolejnym polecanym zazwyczaj krokiem jest uruchomienie kreatora zeznania rocznego, co pozwala na sugerowanie przez program PIT elektroniczny 2020 online wymaganej w naszej sytuacji deklaracji oraz korzystnych postaci ulg i odliczeń. Następnie należy uzupełnić podstawowe dane wymagane w rozliczeniu podatkowym (jeżeli rozliczamy się łącznie z członkiem rodziny — także jego dane).

Kolejny etap to wprowadzenie do deklaracji wszystkich źródeł przychodów, z których korzystaliśmy w roku podatkowym (np. dane z deklaracji PIT 11, dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Następnie przechodzimy do ulg oraz odliczeń, których chcielibyśmy użyć do zmniejszenia wymiaru podatku. Ostatnim etapem jest przesłanie gotowej deklaracji do urzędu. W ten sposób zakończyliśmy pracę nad tegorocznym rozliczeniem PIT elektroniczny program.Podpis i wysyłka PIT elektronicznie

Każdą składaną deklarację podatkową należy przed złożeniem podpisać. Podpis składamy nie tylko na papierowych formularzach, ale też pitach rozliczanych elektronicznie.

Elektroniczne rozliczenie PIT kończy się wysyłką zeznania do urzędu skarbowego online. Przed wysłaniem dokument należy podpisać. Elektroniczne rozliczanie pit wymaga elektronicznego podpisu. Pierwsze pity elektroniczne trzeba było podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem. Zdobycie takiego podpisu było czasochłonne i kosztowne. Elektroniczne rozliczenie PIT 2019 nie wymaga od podatników będących osobami fizycznymi podpisu kwalifikowanego. Dokumenty można podpisać tzw. “danymi autoryzującymi”. Podatnik wybiera sposób podpisania wysyłanego dokumentu: „dane autoryzujące” albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jeśli wybierzemy „Dane autoryzujące” w celu podpisania pit elektronicznie 2019, w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania dokumentu należy podać kwotę przychodu za rok 2016. Kwota ta jest jednym z elementów użytego podpisu. Wymaganą kwotę przychodu podajemy z dowolnej deklaracji PIT za rok 2016, złożonej w dowolnej formie. Nieistotne, czy PIT złożyliśmy elektronicznie czy w wersji papierowej. Nie musi to być ten sam rodzaj deklaracji - np. do podpisania PIT-37 możemy podać przychód wykazany w PIT-36.

W przypadku wybrania kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisania pit elektronicznie 2019 w oknie kreatora podpisywania i wysyłania wyświetlana jest szczegółowa informacja o wybranym certyfikacie kwalifikowanym. Należy podać kod PIN użytej karty kryptograficznej i zatwierdzić go przyciskiem „OK”.

Podpisane zeznanie możemy wysłać do systemu e-Deklaracje. Czas wysyłania dokumentu może być różny w zależności m.in. od szybkości łącza internetowego i wielkości przesyłanego pliku XML, również od tego, ile osób wysyła pit elektronicznie w tym samym czasie. Warto mieć to na uwadze, gdy wysyłamy elektroniczne rozliczenie PIT przed północą w ostatnim dniu ustawowego terminu.

Po wysłaniu PIT elektronicznie pojawi się okno z informacją o numerze referencyjnym wysłanego dokumentu oraz jego skrót. Dane te należy zapisać do pliku tekstowego. Numer referencyjny niezbędny będzie do sprawdzenia statusu i pobrania dokumentu potwierdzającego złożenie zeznania do urzędu skarbowego online - Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Poprawność wysłania PIT elektronicznie możemy sprawdzić w kolejnym oknie kreatora.

Jeśli weryfikacja danych jest pozytywna, system e-Deklaracje wyświetli status o symbolu „200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Po pojawieniu się (lub wpisaniu) numeru referencyjnego dokumentu możemy pobrać. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które należy przechowywać przez 5 lat na dysku lub w formie wydrukowanej.

Tylko status “200” oznacza przyjęcie deklaracji. Statusy „301”, „302” i „303” oznaczają dalsze przetwarzanie dokumentu, i konieczne jest ponowne sprawdzenie po pewnym czasie.

Statusy z grupy 4XX, czyli 400 i większe, oznaczają negatywną weryfikację danych w systemie e-Deklaracje i odrzucenie jej ( nieprzyjęcie do systemu e-Deklaracje). W takiej sytuacji należy zapoznać się z opisem błędu, a następnie poprawić nieprawidłowości w formularzu i ponownie rozpocząć procedurę wysyłania dokumentu.