Składanie deklaracji podatkowych przez internet

System e-Deklaracje, który jest częścią projektu e-Podatki, umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Realizacja strategicznych celów systemu e-Podatki następuje w szczególności poprzez stworzenie możliwości elektronicznego składania deklaracji podatkowych.

Informatyzacja

Od 2008 roku Ministerstwo Finansów zaczęło wprowadzać systemy, które zapewniają możliwość wysyłki i odbioru przez organy fiskalne druków urzędowych za pośrednictwem sieci internet. Jest to związane z informatyzacją systemu wysyłki druków urzędowych. Druk wysyłany w tej formie musi spełniać podstawowe wymogi dotyczące formy pisma urzędowego, czyli musi być prawidłowy w formie, treści oraz prawidłowo podpisany. Jest to bardzo istotne, gdyż druk niespełniający wymogów nie może być uznany za pismo doręczone, a tym samym nie ma mocy prawnej.

Podstawy prawne wysyłania e deklaracji

Podstawy wysyłania deklaracji przez Internet znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Pierwsze rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane jako e deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostało wydane przez Ministra Finansów dnia 19 grudnia 2007 r.(Dz. U. 2007, nr 246, poz. 1817).

W związku z tym już od 2008 roku możliwe było składanie deklaracji przez internet. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym roku mogli rozliczyć elektronicznie tylko jeden rodzaj deklaracji - PIT-37.

W następnych latach ministerstwo wprowadziło możliwość rozliczania przez internet kolejnych e-deklaracji Ułatwiło też sposób uwierzytelnienia zastępując płatny kwalifikowany podpis elektroniczny zestawem tzw. “danych autoryzujących”. Dzięki temu już od 2011 roku podatnicy PIT nie muszą starać się o podpis elektroniczny, bo są weryfikowani przez podanie numeru PESEL lub NIP, imienia, nazwiska i daty urodzenia oraz kwoty przychodu z dowolnej deklaracji pit złożonej rok wcześniej.

Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1769).

Słowa kluczowe: e deklaracje pl, e deklaracje pobierz, e deklaracja

Sposób uwierzytelniania pism online

Pisma doręczane do urzędów w formie elektronicznej mogą być uwierzytelniane obecnie nie tylko przy pomocy podpisu elektronicznego. Stosowane są trzy sposoby:

  • e-podpis – czyli zewnętrzny certyfikat uwierzytelniający. Pismo podpisane e-podpisem posiada taką samą moc, co forma pisemna i jest uznawana nie tylko w kontaktach z urzędami, ale też w obrocie gospodarczym, między osobami fizycznymi.
  • profil zaufany na platformie EPUAP. Po zalogowaniu się do profilu zaufanego kontakty z urzędami nie wymagają każdorazowego korzystania z e-podpisu.
  • zestaw tzw. danych “autoryzujących”, które weryfikują podmiot, jako składający druk. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku osób fizycznych składających niektóre deklaracje podatkowe.
  • Zeznania podatkowe wysłane przez podatników i płatników do urzędów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej są uznane za doręczone pod warunkiem uzyskania zwrotnie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Aby otrzymać UPO wysyłający deklarację musi być poprawnie zweryfikowany przez system e-Deklaracje. Identyfikacja podatnika odbywa się za pomocą e-podpisu lub zestawu danych weryfikujących (uwierzytelniających podatnika). E-podpis obowiązuje firmy oraz pełnomocników. Natomiast osoby fizyczne podają w celu weryfikacji dane autoryzujące.

Do rozliczenia PIT przez internet możemy wykorzystać program PITax.pl Łatwe podatki. Darmowa aplikacja dostępna jest dla wszystkich podatników, którzy mają dostęp do sieci internetowej na dowolnym urządzeniu: komputerze, laptopie, palmtopie, telefonie komórkowym. Możemy rozliczyć wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych. Program jest zintegrowany z systemem e-Deklaracje resortu finansów i pozwala na rozliczanie pitów przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Program uwzględnia wszystkie aktualne przepisy prawa podatkowego, pomaga rozliczyć wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia, bezbłędnie wykonuje wszystkie obliczenia, oszczędza nasz czas i pieniądze .