ClickCease

Rozliczenie PIT od podstaw — główne pojęcia i zagadnienia

Niezależnie od postaci, w jakiej przeprowadzimy nasze rozliczenie PIT 2020, jak i rodzaju opodatkowania, które będziemy musieli uwzględnić w corocznym PIT zeznaniu podatkowym, reguły systemu podatkowego pozostają niezmienne. Choć nowoczesne oprogramowanie podatkowe umożliwia w pełni udane rozliczenie PIT bez nawet pobieżnej znajomości prawa podatkowego, warto taką posiadać — w chwilach wątpliwości lub sporu z organami administracji podatkowej okaże się ona niezastąpiona.

Współczesne rozliczenie PIT w znacznym stopniu wykorzystując możliwości, jakie oferuje elektroniczne przetwarzanie informacji podatkowej, implementuje prawne zasady podatkowe w sposób zapewniający przeciętnemu, niezainteresowanemu zawiłościami fiskalnymi podatnikowi komfort, pewność i bezpieczeństwo w relacjach z organami podatkowymi. Jednak fakt, iż roczne rozliczenie PIT stało się bardziej przyjazne użytkownikowi, nie oznacza, iż jesteśmy adresatami prawa podatkowego w jakimkolwiek innym wymiarze, niż byliśmy do tej pory. Przyjrzyjmy się najbardziej istotnym konsekwencjom tego stanu rzeczy.

Niejako z filozoficznego punktu widzenia pierwszą przyczyną dającą asumpt do pracy, której końcowym efektem bywa nawet najbardziej zaawansowane technologicznie rozliczenie PIT przez Internet, jest obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy oznacza, iż jeśli w zgodzie z określonymi ustawami, w naszym partykularnym przypadku, wystąpią określone okoliczności prawne lub faktyczne, będziemy podlegać zobowiązaniu podatkowemu. Innymi słowy, rozliczenie PIT roczne jest konkretyzacją ogólnej powinności świadczenia na rzecz państwa. Konkretyzacja ta następuje zazwyczaj w rezultacie zdarzenia, o którym mówi ustawa, czyli wykonania pewnych czynności (podatek VAT) lub osiągnięcia dochodu (podatek PIT). W efekcie zobowiązanie podatkowe oznacza dla nas to, co zazwyczaj przez nie rozumiemy — konieczność przekazania Skarbowi Państwa określonych środków w określony sposób i w określonym czasie.

Rozliczenie PIT online, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe — kogo właściwie dotyczą? Do wszelkich czynności wynikających z początkowo nieskonkretyzowanego obowiązku podatkowego zobowiązane są trzy klasy jednostek w systemie podatkowym naszego państwa: podatnicy, płatnicy i inkasenci. Podatnik to osoba fizyczna ewentualnie prawna (lub też jednostka niebędąca posiadaczem osobowości w sensie prawnym), która podlega wspomnianemu obowiązkowi prawnemu. Płatnik to analogiczny podmiot jednak zobowiązany ustawowo do pobierania oraz obliczania podatku. Płatnik najczęściej po prostu pracodawca obliczający, a następnie pobierający z wynagrodzenia swojego pracownika podatek, który następnie zobowiązany jest przekazać organom administracji podatkowej. Inkasent to forma występująca stosunkowo rzadko — nie może on obliczać a jedynie pobierać podatek (tylko nie budżetowe formy opłat podatkowych) i przekazywać pobrane kwoty odpowiednim urzędom.

Pity 2019 / Pity 2020 - rozliczenie w programie online

Należy także wspomnieć, że każde rozliczenie PIT program podporządkowane musi być wymogom roku podatkowego, którego forma określana jest przez Ustawę Ordynacja Podatkowa. Na ogół rok podatkowy zbieżny jest z rokiem kalendarzowym, choć w pewnych okolicznościach przepisy pozwalają na odmienne jego określenie.

Z obowiązujących w naszym systemie podatków najbardziej powszechnym jest podatek dochodowy wobec osób fizycznych (Personal Income Tax). Rozliczanie tego podatku — aktualnie, rozliczenie PIT 2020 online, wymagane jest dla osób fizycznych (pełnoletnich oraz małoletnich, a także małżonków w przypadku rozliczenia łącznego). Główne kategorie podatku dochodowego to przychód i koszty uzyskania oraz dochód i strata. Określenie dochodu następuje na podstawie rejestru źródeł przychodu — jest nim nadwyżka łącznych przychodów z jednego źródła wobec kosztów ich osiągnięcia w przeciągu jednego roku podatkowego. W razie, gdy podatnik osiąga przychody z kilku źródeł jednocześnie, opodatkowaniu PIT podlega suma dochodów. Wyjątek stanowią dochody opodatkowane wartościami ryczałtowymi, których nie łączmy z innymi dochodami. Rozliczenie PIT 2020 przez Internet a w konsekwencji podatek dochodowy powinny obejmować wszelkie dochody z wyjątkiem tych zwolnionych z PIT lub takich, wobec których poboru opodatkowania zaniechano. Dotyczy to każdej osoby zamieszkałej w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeśli osiąga ona dochody poza terytorium naszego kraju. Z kolei osoby niezamieszkujące w RP a zarabiające w jej granicach, roczne rozliczenie PIT wciąż obowiązuje — od dochodów tu osiąganych.

Podstawą, wobec której stosujemy opodatkowanie PIT, jest dochód (czyli przychód po odjęciu kosztów jego osiągnięcia, ulgi oraz wydatki). Uzyskany w ten sposób wymiar podatku może być następnie pomniejszony o ubezpieczenie zdrowotne i ulgi, a także w pewnych okolicznościach o podatek zapłacony poza granicami kraju. Odliczeniu podlegają oczywiście także zaliczki podatkowe zapłacone w przeciągu roku podatkowego. Finalnie darmowe rozliczenie PIT wykazuje wartość podatku koniecznego do zapłacenia państwu.Jakie, kiedy i jak rozliczamy PITY

Z początkiem roku 2020 rozpoczęło się rozliczanie pitów. Roczne rozliczenie podatku dochodowego dotyczy dochodów uzyskanych w minionym 2019 roku podatkowym.

Rozliczenie podatku pit - wybór formularza

Zeznanie podatkowe 2019 podatnicy składają na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wybór formularza zależy od rodzajów uzyskanych przychodów/dochodów i sposobu ich opodatkowania: PIT-28 - na tym druku składamy rozliczenie pit 2019, gdy nasz przychód opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
PIT-36 - formularz przeznaczony jest do rozliczenia pit od przychodów z działalności gospodarczej, z wynajmu, zagranicznych - opodatkowanych według skali,
PIT-36L - na tym formularzu roczne rozliczenie należy złożyć przy liniowym opodatkowaniu działalności gospodarczej,
PIT-37 - rozliczenie pitu na tym druku możliwe jest tylko w przypadku dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatników ,
PIT-38 - ten druk zastosujemy gdy czeka nas rozliczanie pit od przychodów z kapitałów pieniężnych,
PIT-39 - gdy uzyskaliśmy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości rozliczanie z podatku dokonamy na tym druku.

Roczne rozliczenie może wymagać złożenia kilku rodzajów deklaracji, jeśli mamy różne rodzaje przychodów i są one opodatkowane w różny sposób.

Sprawnie rozlicz pit z programem

Rozliczenie pitów możemy powierzyć specjalistom od podatków albo zdecydować się na darmowe rozliczenie PIT z programem komputerowym, z którym rozliczanie pita okaże się wyjątkowo proste i zajmie nam niewiele cennego czasu.

Aby rozliczenie pita przebiegło sprawnie, powinniśmy przygotować niezbędne informacje:

  • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
  • dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia,
  • kwoty przychodów uzyskanych w roku podatkowym,
  • dane związane z przysługującymi nam ulgami,
  • kwotę przychodu wykazaną w dowolnej deklaracji PIT złożonej rok wcześniej.

Rozliczenie podatkowe 2019 wykona za nas program po otrzymaniu niezbędnych danych. Gdy chcemy zapłacić niższy podatek rozliczenie z programem pomoże optymalnie skorzystać z ulg i odliczeń.

Rozliczanie podatku z reguły nie kojarzy się z przyjemnością, więc dobrze jest powierzyć PIT rozliczanie dobremu programowi, który bezbłędnie wykona wszystkie obliczenia.

Ułatwienia dla podatników

Ministerstwo Finansów oferuje ułatwienia dla podatników, którzy mają obowiązek rozliczyć podatek:

  • PFR - wstępnie wypełnione zeznanie, z której to usługi mogą korzystać po 15 kwietnia osoby składające PIT 37 i PIT 38,
  • PIT-WZ - wniosek o sporządzenie PIT (rozliczanie) przez urząd skarbowy (W terminie od 15 marca do 15 kwietnia można złożyć wniosek - wyłącznie elektronicznie - wtedy urząd rozliczy za nas PIT-37 wraz z wybranymi ulgami),
  • PIT-OP - wniosek ułatwiający emerytom i rencistom przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP bez składania zeznania PIT - urząd skarbowy zrobi to w ich imieniu, jeśli najpóźniej do 30 kwietnia złożą oświadczenie PIT-OP.

PIT rozlicz i wyślij przez internet

Rozliczanie pitów rozpoczyna się już w styczniu i do 31 stycznia trzeba złożyć PIT 28. Pozostałe rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) można składać do 30 kwietnia. Rozliczanie pitu kończy się złożeniem go do urzędu skarbowego. Jeśli nie chcesz narazić się na sankcje karno skarbowe, rozlicz pita w ustawowym terminie.

Jeśli PIT rozliczenie roczne sporządzisz z programem, to najprościej jest wysłać PIT online. Wysłanie zeznania elektronicznie trwa chwilę i możemy PIT rozliczenie wysłać w dogodnym dla nas momencie, nie wychodząc z domu. Rozliczyc PIT i wysłać go przez internet możemy też po godzinach pracy urzędów stacjonarnych i w dni wolne od pracy. Gdy nasze rozliczenie podatku 2019 dotrze do urzędu skarbowego online, otrzymamy potwierdzenie w postaci UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rozliczenie pitów przez internet jest bardzo wygodne dla osób, które często przebywają poza miejscem zamieszkania i siedzibą urzędu skarbowego. Rozliczyć PIT i wysłać online można z każdego miejsca na Ziemi, gdy tylko mamy dostęp do internetu.