ClickCease

Rozliczenie PIT 37 przez internet

Od 2008 roku możemy wykonywać roczne rozliczenia podatkowe przez internet. Rozliczenie pit 37 przez internet jest szczególnie ułatwione, gdyż od dwóch lat udostępniona jest przez resort finansów usługa PFR (wstępnie wypełnionego zeznania).

Przeznaczenie formularza PIT-37. PIT 37 jak wypełnić?

Na formularzu PIT-37 rozlicza się z fiskusem większość polskich podatników. Wykazujemy na nim przychody uzyskane w roku podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za wyłącznie pośrednictwem płatników i opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem progów podatkowych. Rozliczenie PIT-37 możemy wykonać indywidualnie, z małżonkiem lub z dzieckiem jako osoba samotna. Osoby rozliczające się na druku pit-37 mogą korzystać ze wszystkich rodzajów ulg podatkowych zarówno tych odliczanych od dochodu, jak i odliczanych od podatku.

Forma rozliczania PIT-37

Formularz PIT-37 można pobrać w urzędzie skarbowym albo wydrukować ze strony portalu podatkowego, wypełnić i zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym (dowód nadania jest jednocześnie dowodem złożenia zeznania).

Jednak o wiele wygodniejsze jest rozliczenie PIT 37 przez internet. Przekonało się o tym wielu podatników i z każdym rokiem liczba pitów rozliczanych online rośnie. Dostępne na portalach podatkowych programy do rozliczania pit są łatwe w obsłudze i rozliczenie PIT-37 tak samo jak innych deklaracji można wykonać o dowolnej porze z dowolnego miejsca. Wystarczy komputer, laptop, a nawet telefon komórkowy z dostępem do sieci internetowej.

Po wprowadzeniu danych podatnika oraz informacji o jego przychodach program przelicza samodzielnie wszystkie dane liczbowe i otrzymujemy gotowy wynik: podatek do zapłaty lub nadpłata podatku do zwrotu. Program zapewnia nam bezbłędne wykonanie wszystkich obliczeń z uwzględnieniem obowiązujących wskaźników, jak stawki podatku, limity odliczeń itp. Program na podstawie wprowadzonych danych sam dobierze odpowiednie załączniki wymagane przy rozliczeniu pit.

Wśród programów do PIT można znaleźć wyjątkowo proste w obsłudze, intuicyjne, niewymagające znajomości terminologii i przepisów podatkowych, a jednocześnie pomocne w znajdowaniu najlepszych rozwiązań dla optymalnego obniżenia podatku. To takich można zaliczyć PITax.pl Łatwe podatki, z którym pit 37 rozliczymy z przyjemnością w kilka minut.Z programem łatwiej rozliczyć wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe

PFR - wstępnie wypełnione zeznanie PIT-37

Od 2015 roku podatnicy, którzy składają zeznanie roczne na formularzu PIT-37 przez internet mają szczególne ułatwienie. Administracja podatkowa przygotowuje bowiem dla tych podatników wstępnie wypełnione formularze PIT-37 na podstawie informacji otrzymanych od płatników. Wstępnie wypełnione zeznanie dostępne jest dopiero w połowie marca, kiedy do urzędów skarbowych spłyną informacje roczne PIT-11 sporządzane przez płatników. Dopiero na podstawie danych zawartych w tych dokumentach urzędnicy skarbowi mogą przygotować wstępnie wypełnione zeznanie.

Podatnik ma wgląd do tak przygotowanej deklaracji i może ją zaakceptować bez zmian lub wprowadzić zmiany. Zmiany należy wprowadzić, jeśli zauważymy błędy, nieścisłości, braki w deklaracji. Podatnik jest odpowiedzialny za prawidłowość zeznania niezależnie od tego, czy wypełnia je sam, powierza doradcy podatkowemu, czy wypełniła je wstępnie administracja skarbowa.

Inny rodzaj uzupełnienia wstępnie wypełnionej deklaracji związany jest z korzystaniem z ulg podatkowych oraz przekazaniem 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik musi samodzielnie wpisać do deklaracji przysługujące mu odliczenia z tytułu ulg, czy podać nr KRS oraz kwotę do przekazania wybranej OPP.

Uzupełnione rozliczenie PIT-37 wysyłamy do urzędu skarbowego przez internet bez podpisu kwalifikowanego, wystarczą dane autoryzujące.Jak najprościej rozliczyć PIT 37

Kto rozlicza się na formularzu PIT 37

Deklaracje roczne PIT 37 za 2019 rok składają podatnicy, którzy chcą rozliczyć wyłącznie dochody otrzymane za pośrednictwem płatników, czyli przede wszystkim od pracodawców i z organów rentowych. Rozliczenie PIT 37 za 2019 rok nie może być złożone przez osoby, które jednocześnie uzyskały inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, przede wszystkim z działalności gospodarczej, ale też z wynajmu czy z pracy za granicą. Takie osoby muszą rozliczyć się na PIT 36.

Formularze PIT 37

Formularze PIT 37 dostępne są w formie papierowej przede wszystkim w urzędach skarbowych, ale też np. w siedzibach organizacji pożytku publicznego czy jednostek samorządowych. Możemy też pobrać formularze z internetu i wydrukować. Mając już formularz, musimy dowiedzieć się, jak wypelnic PIT 37. Do wglądu są obszerne broszury z instruktażem, jak wypełnić PIT 37, ale nie musimy ich czytać, jeśli skorzystamy z formularza pit 37 do wypełnienia komputerowo, dostępnego na portalach podatkowych. Nie musimy wtedy martwić się, jak wyliczyć PIT 37, bo zrobi to za nas program do PIT 37.

Jak rozliczyć pit 37 z programem

Program do pit łatwo znaleźć w sieci. Wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej, np.: pit 37 program, pit 37 jak obliczyć, pit 37 jak rozliczyć, jak wypełnic pit 37, jak rozwiązać pit 37, program pit 37, program rozliczenia pit 37, urząd skarbowy pit 37 program czy podobnie i niewątpliwie pojawi się kilka ofert.

W internetowym pit 37 obliczanie podatku wykonuje program po otrzymaniu od podatnika informacji o dochodach. Informacje takie sporządzają płatnicy na formularzach PIT 11 (pracodawcy) i PIT 40 (organy rentowe). Wystarczy je zebrać, zsumować, wpisać i problem jak wyliczyć pit 37 rozwiąże program, który ma wbudowany kalkulator z odpowiednimi funkcjami. Dobry program PIT podpowie nam też, z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać, aby obniżyć kwotę podatku i co możemy odliczyć od podatku już obliczonego.

PFR

Zeznanie podatkowe pit 37 może być jeszcze prostsze, gdy skorzystamy z usługi wstępnie wypełnionego zeznania PFR oferowanej przez Ministerstwo Finansów. Nie musimy wtedy sami przepisywać danych z PIT 11 i PIT 40, które płatnicy przesyłają nie tylko do podatników, ale też do urzędów skarbowych. Po otrzymaniu takich informacji administracja skarbowa przygotowuje wstępnie wypełnione zeznania, do których mamy dostęp przez internet po zweryfikowaniu przez system e-Podatki, ale dopiero od drugiej połowy marca. PFR nie do końca rozwiąże nasz problem, jak rozliczyc PIT 37, poniewaz nie zawiera odliczeń przysługujących z tytułu ulg podatkowych. Jeśli chcemy skorzystać z ulg, czy przekazać 1% podatku dla OPP, musimy sami uzupełnić PIT 37 rozliczenie wstępne.

PIT 37 online

Elektroniczny PIT 37 pojawił się jako pierwszy w z pitów do rozliczenia przez internet. Ministerstwo Finansów udostępniło e deklaracje PIT 37 w 2008 roku. W następnych latach kolejne pity można było rozliczyć elektronicznie, a w 2020 w tej formie podatnik może złożyć wszystkie deklaracje podatkowe.

Nie musimy czytać długich i zawiłych instrukcji, jak wysłać elektronicznie pit 37 do urzędu skarbowego, gdy znajdziemy w internecie dobry program do rozliczenia pit 37, który przeprowadzi nas przez cały proces wypełniania i wysyłania zeznania pit 37 krok po kroku zadając jedynie proste pytania. Dobry program do wypełnienia PIT 37 posiada kreator PIT 37, który po analizie naszych odpowiedzi sam wybierze odpowiedni formularz rozliczeniowy, wypełni odpowiednie pola i wykona wszystkie obliczenia.

Darmowy program pit 37 można znaleźć na wielu portalach podatkowych, nie tylko Portalu Podatkowym MF. Z programem rozliczenie pitu 37 jest bardzo proste, nie trzeba wertować przepisów podatkowych, znać stawek podatku, limitów odliczeń i innych wskaźników, bo program uwzględni to wszystko, gdy zdecydujemy się na wypełnienie PIT 37 przez internet. Dogodny czas na rozliczanie pit 37 możemy wybrać sami, gdyż programy dostępne są o każdej porze, jeśli mamy dostęp do internetu. Rozliczenie PIT 37 zajmie nam kilka minut, jeśli wcześniej przygotujemy wszystkie dane potrzebne do złożenia zeznania.

Wysyłanie pit 37 przez internet nie sprawi nam kłopotu, jeśli przygotujemy poprawnie kwotę przychodu z deklaracji złożonej rok wcześniej, która jest wymagana do złożenia uproszczonego podpisu elektronicznego. Trzeba tutaj pamiętać, że nie musi to być przychód podany w epit 37, ale może to być kwota przychodu z dowolnej jednej deklaracji złożonej przez internet lub w formie papierowej albo wpisujemy 0, gdy nie składaliśmy żadnej deklaracji PIT.

Rozliczenie pit 37 2020, w którym wykazujemy dochody osiągnięte w 2019 roku, należy złożyć do 30 kwietnia 2020. Rozliczenie pit 37 przez internet 2020 tak samo jak w formie papierowej należy przesłać do końca kwietnia.

Rozliczenie PIT 37 przez urząd skarbowy

Od ubiegłego roku pojawiła się możliwość rozliczenia podatkowego przez urząd skarbowy. Urząd skarbowy PIT 37 może sporządzić na wniosek złożony przez podatnika na druku PIT-WZ. Wniosek PIT-WZ wypełnia się można złożyć w terminie od 1 stycznia do 15 kwietnia (w roku 2020 do 16 kwietnia, gdyz 15 kwietnia przypada w niedzielę) wyłącznie elektronicznie: na Portalu Podatkowym lub za pośrednictwem bankowości internetowej . Wszystko odbywa się elektronicznie. Sporządzony PIT 37 urząd skarbowy przekazuje podatnikowi również elektronicznie.

Urząd skarbowy PIT 37 przygotowuje na podstawie informacji od płatników oraz danych zawartych we wniosku PIT-WZ. Wniosek musi więc zawierać informacje o tym, z jakich ulg i odliczeń korzystamy, której organizacji przekazujemy 1%, jak wypełnić pit37, czy chcemy:

  • indywidualnie,
  • ze współmałżonkiem,
  • jako rodzic, który samotnie wychowuje dzieci.

Urząd skarbowy rozliczenie pit 37 przygotuje w ciągu 5 dni, ale nie wcześniej niż po 15 marca. Sporządzony przez urząd skarbowy PIT 37 możemy zaakceptować lub odrzucić i sporządzić własny.

Jeśli nie podejmiemy żadnych działań urząd skarbowy pit37 potraktuje jako złożenie zeznania rocznego przez podatnika.Jak złożyć PIT 37 elektronicznie

Deklarację roczną PIT 37 2019 składają podatnicy, którzy rozliczają dochody opodatkowane według skali uzyskane wyłącznie za pośrednictwem płatników. Najprostsza formą zeznania podatkowego jest rozliczenie PIT 37 online.

Sposoby rozliczenia PIT37 przez internet

Darmowy PIT 37 za 2019 możemy złożyć korzystając z jednego z programów dostępnych w internecie. Resort finansów zachęca do rozliczeń drogą elektroniczną, proponuje też rozwiązania ułatwiające taką formę składania zeznań podatkowych. Przy rozliczaniu pit 37 2019 online można skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania PFR. Podatnicy mogą ponadto złożyć wniosek na druku PIT-WZ o rozliczenie przez urząd skarbowy PIT 37 online.

Jak wypełnić pit 37 online? Przy rozliczeniu przez internet mamy ułatwione zadanie już na etapie wypełniania formularza:

  • PIT 37 jak wypełnic podpowiada program,
  • PIT 37 wstępnie wypełniony formularz otrzymujemy do uzupełnienia lub
  • PIT 37 online urząd skarbowy wypełni w naszym imieniu.

Gdy korzystamy z rozliczenia przez internet, nie zajmuje nas kwestia, jakie załączniki do PIT 37 jak wypelnić, bo dobierane są i wypełniane automatycznie.

Uproszczony podpis elektroniczny

Wypełnione PITy 37 możemy wysłać do urzędu skarbowego online. Jak wysłać pit 37 drogą elektroniczną? Zeznanie podatkowe musi być podpisane, aby było ważne i można było je przesłać do urzędu skarbowego. PIT 37 on line podpisać można w wybrany sposób:

  • podanie kwoty przychodu z dowolnej deklaracji za 2016 r., która jest składową podpisu elektronicznego opartego na zestawie danych uwierzytelniających tj. NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, które są już zapisane w formularzu, albo
  • profilem zaufanym ePUAP, albo
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

System e-Deklaracje zweryfikuje nasz pit 37 za 2019 online i jeśli nada mu status „200” oznaczać to będzie poprawne przesłanie zeznania, co potwierdzone zostanie przez UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru - które można pobrać elektronicznie. Inny status niż “200” oznacza błąd i konieczność ponownego wysłania zeznania.

Termin obowiązujący PIT 37 e deklaracje

PIT 37 2020 należy złożyć do 30 kwietnia. W przypadku PIT 37 rozliczenie online obowiązuje ten sam termin, ale jest on wydłużony o kilka godzin. Gdy składamy przez internet PIT 37 urząd skarbowy online przyjmuje zeznania przez całą dobę i pit 37 on line można złożyć prawie do północy, czyli po zamknięciu urzędów skarbowych oraz większości placówek pocztowych.