ClickCease

Optymalizacja podatkowa w rozliczeniu PIT 2020

Myśląc o optymalizacji podatkowej, najczęściej odnosimy się do bliżej nie sprecyzowanej, wątpliwej moralnie, a także prawnie podejrzanej działalności dużych przedsiębiorstw i korporacji. Tymczasem mniej lub bardziej świadomie wielu z nas czyni to samo rokrocznie w każdym zeznaniu podatkowym, również tym najnowszym — PIT 2020. Uruchamiając program PIT 2020 przez Internet warto poważnie rozważyć ten krok — optymalizacja podatkowa jest całkowicie legalna i dostępna dla każdego.

Nawet jeśli rok podatkowy 2019 jest już zamknięty (choć nie dla wszystkich rozliczony w aplikacji PIT 2020 online program) i nie pomyśleliśmy do tej pory o możliwościach optymalizacji naszego rocznego zeznania podatkowego PIT 2020, warto o nich wspomnieć przed wysłaniem gotowych formularzy w program online do PIT 2020.

Wielkie kontrowersje dotyczące optymalizacji podatkowej wynikają z napięcia między dwoma pozornie jednoznacznymi terminami: unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania. Jakie są ich zakresy pojęciowe? Gdzie przebiegają ich granice? Czy istnieją obszary wspólne? Tego rodzaju pytania ostatecznie sprowadzają się do jednego — kiedy docieramy do granic optymalizacji podatkowej i zaczynamy łamać prawne przepisy podatkowe w naszej aplikacji program do rozliczania PIT 2020? Spędzając minuty (w przypadku PIT 2020 przez Internet) czy też godziny (tradycyjna deklaracja podatkowa PIT 2020) nad tegoroczną deklaracją podatkową PIT 2020, a następnie sumiennie płacąc należności podatkowe, wciąż nie mamy wątpliwości, że podatki powinny być tak niskie, jak to tylko możliwe. Większa część dochodu oddana państwu oznacza dla nas przecież mniejszą konsumpcję, mniejsze oszczędności, mniejsze inwestycje.

Oczywiście każdy z nas wciąż z łatwością wyobrazić sobie może udział w idealistycznym projekcie, w którym wszystko to, co oddamy państwu za sprawą aplikacji program do rozliczenia PIT 2020 online, zostanie właściwie wykorzystane dla dobra naszych współobywateli i potomnych — w praktyce jednak często spotykamy się z przejawami nieefektywnego wykorzystania naszych środków. To jeden z głównych czynników negatywnego nastawienia do rozliczenia podatkowego, nawet jeśli ułatwia je nam oprogramowanie podatkowe, jak to czyni w tym roku program PIT 2020 przez Internet.

Z drugiej strony niemałe przecież zaangażowanie finansowe obywateli RP w liczne akcje charytatywne zdaje się kwestionować zarzut, iż chęć zapłacenia jak najniższych podatków to jedynie przejaw egoizmu. To raczej głęboko zakorzenione przekonanie o chronicznym marnotrawstwie publicznych środków skłania nas ku poszukiwaniom legalnych procedur minimalizacji obciążeń fiskalnych. Choć oszczędności podatkowe, jakie otwiera roczne darmowe rozliczenie PIT 2020, dostępne są każdemu podatnikowi, w szczególności dotyczą przedsiębiorców. Wiąże się to z samym charakterem opodatkowania działalności gospodarczej (niezależnie od jej formuły prawnej), które niejako w samą swą konstrukcję wpisaną mają możliwość poczynienia znacznych oszczędności podatkowych. W konsekwencji właściwa optymalizacja podatkowa nierzadko decyduje o sukcesie finansowym biznesu.

O ile w kwestii intencji zarówno w okolicznościach uchylania się od opodatkowania, jak i unikania opodatkowania nie występują znaczące różnice, o tyle decydujące znaczenie mają metody, jakie obieramy w celu ich realizacji. Uchylanie się od płacenia podatku jest sprzeczne z prawem i stanowi rodzaj oszustwa. Oczywiście żaden darmowy program PIT 2020 online nie powstrzyma podatnika od takich działań jak ukrywanie dochodów, czy też ukrywanie źródeł dochodów. Podatnik uchylający się od podatków wprowadza państwo w błąd, a w konsekwencji nie płaci bądź płaci w zaniżonej wartości swoje obciążenia fiskalne. Działania takie grożą odpowiedzialnością skarbową lub karno-skarbową. Należy przestrzec przed takimi działaniami w rozliczeniu PIT 2020 program online.

upełnie inaczej przedstawia się kwestia unikania opodatkowania, czyli właściwej optymalizacji podatkowej. Unikanie opodatkowania jest całkowicie legalne w zakresie obowiązujących regulacji podatkowych. Optymalizacja podatkowa oznacza tutaj wykorzystywanie bieżącego stanu prawnego do minimalizacji lub odpowiedniego rozłożenia w czasie obciążeń fiskalnych. Teoretycznie nie ma nic nagannego w wykorzystywaniu różnego rodzaju ulg, zwolnień podatkowych, odliczeń i różnych form prawnych prowadzenia biznesu dla oszczędności podatkowych w program online PIT 2020.

Zanim uruchomimy nasz program do rozliczenia PIT 2020, należy jednak zaznaczyć, że w praktyce granica między legalną optymalizacją podatkową i nielegalnym uchylaniem się od płacenia podatku często bywa niejasna. Ponieważ przepisy podatkowe raczej wskazują na konsekwencje działań, niż podają jawne nakazy i zakazy, w wielu wypadkach bardzo trudno jest ustalić jednoznaczny charakter podjętych przez podatnika działań. Istnieje wiele różnych dróg do osiągnięcia zamierzonego celu podatkowego w tegorocznym PIT 2020 program online. Przykładem może być możliwość przeniesienia praw własności na kilka różnych sposobów, czy choćby zawarcie ślubu cywilnego w momencie, który umożliwia jak najszybsze wspólne rozliczenie małżonków.Zmiana kwoty wolnej w PIT 2020

Nowelizacja przepisów podatkowych powoduje zmiany w rozliczaniu pit 2020. Deklaracje podatkowe 2020 muszą uwzględniać nowelizacje przepisów. Jedną z podstawowych zmian w rozliczaniu PIT 2020 jest wysokość kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku

Podatek pit 2020 obliczymy z uwzględnieniem nowej wysokości kwoty wolnej od podatku oraz oraz sposobu naliczania kwoty zmniejszającej podatek.

Kwotę wolną możemy zastosować tylko wtedy, gdy rozliczenie pit 2020 dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wykonując rozliczanie pitu 2020 dotyczące przychodów uzyskanych w 2019 stosujemy kwotę wolną od podatku w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Z maksymalnej kwoty obniżającej podatek. w wysokości 1188 zł. tzw. mogą skorzystać podatnicy, których dochód w roku podatkowym 2019 nie przekroczył wysokości kwoty wolnej od podatku 6600 zł.

Dochody roczne w przedziale od 6 600 zł do 11 000 zł powodują stopniowe zmniejszanie się kwoty zwolnionej z opodatkowania do poziomu 3091 zł..

Dla osób osiągających dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 zł rocznie kwota wolna jest stała i wynosi 3091 zł. Dla tych podatników nie będą odczuwalne zmiany, gdyż są opodatkowani na dotychczasowych zasadach.

Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna ulega stopniowemu zmniejszeniu aż do zera, a podatnikom o dochodach powyżej 127 000 zł kwota wolna nie przysługuje.

Kwota zmniejszająca podatek

Obliczanie PIT 2020 wiąże się z odliczeniem od naliczonego podatku za rok 2019 kwoty zmniejszającej podatek. Wynosi ona 18% kwoty wolnej od podatku i jest różna w zależności od wysokości dochodów do opodatkowania:

  • 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
  • zmniejszająca się od 1188 zł - 556,02 zł - dla podstawy opodatkowania w przedziale od 6 600 zł do 11 000 zł - obliczona według wzoru: 1188 zł - (631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł),
  • stała 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • zmniejszająca się od 556,02 zł - 0 zł - dla podstawy opodatkowania w przedziale od 85 528 zł do 127 000 zł - obliczona według wzoru: 556,02 zł - (556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł),
  • 0 zł przy podstawie opodatkowania przekraczającej kwotę 127 000 zł.

Rozlicz pit 2020 z nową kwotą wolną przy pomocy programu PIT

Mechanizm obliczenia kwoty zmniejszającej podatek nie jest prosty. Aby nie popełnić błędu pity 2020 najlepiej rozliczyć z pomocą programu do rozliczania PIT, który wykona za nas wszystkie obliczenia. Darmowy pit 2020 bez problemu uzyskamy korzystając z portalu podatkowego w internecie. Obliczanie pit 2020 z programem jest łatwe, zajmuje niewiele czasu i zapewnia poprawność obliczeń.

Gotowy PIT 2020 rozliczenie roczne można wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego tradycyjnie, czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest rozliczenie pit online.

Po wypełnieniu interaktywnych formularzy wystarczy złożyć podpis podając kwotę przychodu wykazana w dowolnej deklaracji pit za 2016 rok ( jest to składnik uproszczonego podpisu elektronicznego w formie zestawu danych identyfikujących podatnika, na który składa się identyfikator podatkowy, imię, nazwisko, data urodzenia i przychód sprzed roku), a następnie wysłać deklarację jednym kliknięciem.

Dowodem na poprawne złożenie deklaracji pit2020 będzie otrzymane z urzędu skarbowego online Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO.