• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • PITax.pl Łatwe podatki
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Innowacyjna Gospodarka
PITax.pl Łatwe podatki

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, system do rozliczeń podatku PIT, który dba o finanse podatnika oraz wskazuje należne mu ulgi podatkowe. Dzięki temu podatnicy korzystający z PITax.pl Łatwe podatki pięć razy częściej rozliczają ulgę na internet i średnio dwa razy częściej inne ulgi. Jest to rozwiązanie wyróżniające się – wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – prostotą i funkcjonalnością. Rozliczenie w PITax.pl obejmuje gwarancję 100% poprawności obliczeń, wskazuje dokumenty potrzebne do kontroli skarbowej i przekazuje Oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru złożonego zeznania.
W PITax.pl możesz rozliczyć PIT na dowolnym formularzu podatkowym

Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT wraz z załącznikami

System pozawala na rozliczenia nawet najbardziej skomplikowanych sytuacji podatkowych

Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody w prosty sposób – spośród tysięcy pytań zadamy tylko te potrzebne

Formularz / Druk PIT do wydruku dostępny z systemu PITax.pl

Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium. Wysłane pity przechowamy przez 5 lat

Zadajemy tylko proste pytania

Odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw i języka prawnego

Przekazujemy oficjalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Bezpieczny PITax.pl nigdy nie przechoduje danych na komputerze użytkownika

Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

System PITax.pl

PITax.pl
jest intuicyjny i prosty

Duże kafle, symbole graficzne, proste pytania i podpowiedzi adekwatne do aktualnego momentu rozliczenia. Wskazane ulgi podatkowe, sprawnie wysłany PIT i duży zwrot podatku. Za to podatnicy uwielbiają PITax.pl


Rozpocznij Rozliczenie PIT

Podatnicy
uwielbiają rozliczać się w PITax.pl Łatwe podatki

Sprawdź najnowsze opinie. Codziennie przybywają tysiące nowych zadowolonych klientów PITax.pl:Rozpocznij Rozliczenie PIT

"Rozliczenie zajęło mi kilka minut. Bardzo łatwy i zrozumiały program. Po wypełnieniu wszystkich pół byłam szczęśliwa, że tak szybko i łatwo mi poszło."

— laragazzaalta35

"Program jest znakomity, wypełnia się go w sposób prosty, a interfejs jest wręcz doskonały. Na pewno będę teraz korzystał z Waszego programu i polecał go znajomym."

— spiderus70

"Cała ścieżka przygotowana jest bardzo precyzyjnie – wręcz intuicyjnie. Sądzę, iż niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy w zakresie rozliczeń każdy doskonale poradzi sobie tutaj z deklaracją."

— margo_85

PITax.pl zbiera nagrody

Rozliczenie w PITax.pl to sama przyjemność. W gąszczu przepisów podatkowych PITax.pl daje rozwiązanie. Nasz wideoeksplainer został nagrodzony w kwietniu 2018 roku przez Google jako najlepszy film reklamowy kwietnia.


Rozpocznij Rozliczenie PIT

PITax.pl dla OPP

Rozliczając się wspierasz organizacje pozarządowe, które biorą udział w projekcie "PITax.pl dla OPP" realizowanym wspólnie z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Rozpocznij Rozliczenie PIT
Przekaż 1% Podatku

System e-Deklaracje, który jest częścią projektu e-Podatki, umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Realizacja strategicznych celów systemu e-Podatki następuje w szczególności poprzez stworzenie możliwości elektronicznego składania deklaracji podatkowych.Rozliczenie podatników w ramach usługi Twój e-PIT

Informatyzacja

Od 2008 roku Ministerstwo Finansów zaczęło wprowadzać systemy, które zapewniają możliwość wysyłki i odbioru przez organy fiskalne druków urzędowych za pośrednictwem sieci internet. Jest to związane z informatyzacją systemu wysyłki druków urzędowych. Druk wysyłany w tej formie musi spełniać podstawowe wymogi dotyczące formy pisma urzędowego, czyli musi być prawidłowy w formie, treści oraz prawidłowo podpisany. Jest to bardzo istotne, gdyż druk niespełniający wymogów nie może być uznany za pismo doręczone, a tym samym nie ma mocy prawnej.

Podstawy prawne wysyłania e deklaracji

Podstawy wysyłania deklaracji przez Internet znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Pierwsze rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane jako e deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostało wydane przez Ministra Finansów dnia 19 grudnia 2007 r.(Dz. U. 2007, nr 246, poz. 1817).

W związku z tym już od 2008 roku możliwe było składanie deklaracji przez internet. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym roku mogli rozliczyć elektronicznie tylko jeden rodzaj deklaracji - PIT-37.

W następnych latach ministerstwo wprowadziło możliwość rozliczania przez internet kolejnych e-deklaracji Ułatwiło też sposób uwierzytelnienia zastępując płatny kwalifikowany podpis elektroniczny zestawem tzw. “danych autoryzujących”. Dzięki temu już od 2011 roku podatnicy PIT nie muszą starać się o podpis elektroniczny, bo są weryfikowani przez podanie numeru PESEL lub NIP, imienia, nazwiska i daty urodzenia oraz kwoty przychodu z dowolnej deklaracji pit złożonej rok wcześniej.

Zmiany zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1769).

Sposób uwierzytelniania pism online

Pisma doręczane do urzędów w formie elektronicznej mogą być uwierzytelniane obecnie nie tylko przy pomocy podpisu elektronicznego. Stosowane są trzy sposoby:

 • e-podpis – czyli zewnętrzny certyfikat uwierzytelniający. Pismo podpisane e-podpisem posiada taką samą moc, co forma pisemna i jest uznawana nie tylko w kontaktach z urzędami, ale też w obrocie gospodarczym, między osobami fizycznymi.
 • profil zaufany na platformie EPUAP. Po zalogowaniu się do profilu zaufanego kontakty z urzędami nie wymagają każdorazowego korzystania z e-podpisu.
 • zestaw tzw. danych “autoryzujących”, które weryfikują podmiot, jako składający druk. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku osób fizycznych składających niektóre deklaracje podatkowe.
 • Zeznania podatkowe wysłane przez podatników i płatników do urzędów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej są uznane za doręczone pod warunkiem uzyskania zwrotnie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Aby otrzymać UPO wysyłający deklarację musi być poprawnie zweryfikowany przez system e-Deklaracje. Identyfikacja podatnika odbywa się za pomocą e-podpisu lub zestawu danych weryfikujących (uwierzytelniających podatnika). E-podpis obowiązuje firmy oraz pełnomocników. Natomiast osoby fizyczne podają w celu weryfikacji dane autoryzujące.

Do rozliczenia PIT przez internet możemy wykorzystać program PITax.pl Łatwe podatki. Darmowa aplikacja dostępna jest dla wszystkich podatników, którzy mają dostęp do sieci internetowej na dowolnym urządzeniu: komputerze, laptopie, palmtopie, telefonie komórkowym. Możemy rozliczyć wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych. Program jest zintegrowany z systemem e-Deklaracje resortu finansów i pozwala na rozliczanie pitów przez całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Program uwzględnia wszystkie aktualne przepisy prawa podatkowego, pomaga rozliczyć wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia, bezbłędnie wykonuje wszystkie obliczenia, oszczędza nasz czas i pieniądze .Rozliczanie e deklaracji

E deklaracje funkcjonują w polskim systemie podatkowym od 2008 roku. Wcześniej zeznania podatkowe trzeba było składać w wersji papierowej . Teraz podatnicy mają do wyboru: formularze wypełnione odręcznie i kolejki w urzędach skarbowych albo edeklaracje.

E deklaracje 2024

Program e deklaracje resort finansów rozwija od kilku lat. Początkowo w formie elektronicznej dostępna była tylko e dekaracja PIT-37 i na e deklaracje online decydowało się niewielu podatników. Z każdym rokiem e deklaracje pl były bardziej popularne. W 2024 podatnicy mają możliwość rozliczenia przez internet wszystkich rodzajów edeklaracji PIT wraz z załącznikami. E deklaracje 2024 ( e deklaracje 2023) dostępne są na wielu portalach podatkowych.

Program e deklaracje 2024 jest obecnie bardzo popularny i nawet wpisanie w wyszukiwarce internetowej nieprecyzyjnych zapytań (zdarzają się np. e dekaracje, e dekla. e deklaracie, e deklarcje, e deklracje, e delaracje, edeklarace, edelaracje, edklaracje itp.) nie przeszkodzi nam w dotarciu do niezbędnych informacji, na strony. www. e deklaracje, gdzie znajdziemy np. edeklaracje do pobrania, (edeklaracje download) i możemy wybrać dobry program do rozliczenia e deklaracje za 2023.

Decydując się na złożenie PIT przez internet możemy edeklaracje 2023 (edeklaracje 2024) rozliczyć z dobrym programem do rozliczania PIT. Nie musi to być program ze strony Ministerstwa Finansów, do którego instrukcja zawiera kilkadziesiąt stron. Na portalach internetowych można znaleźć dobry program, który nie wymaga czytania bardzo długich instrukcji, lecz zadaje proste pytania i wypełnia nasze e deklaracje za 2023.

Wypełnianie interaktywnego formularza deklaracji

Edeklaracja wymaga podania takich samych danych jak deklaracja w formie papierowej. W pierwszej kolejności podajemy swój identyfikator podatkowy (przy wspólnym rozliczeniu PIT również identyfikator małżonka), oraz wybieramy sposób opodatkowania: rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci. W kolejnym kroku wybieramy z rozwijanej listy właściwy urząd skarbowy, do którego adresowany jest dokument oraz podajemy swoje dane identyfikacyjne (w przypadku wspólnego pita również dane małżonka). Dane identyfikacyjne automatycznie zostaną wpisane w odpowiednich polach i przeniesione do innych pól formularzy oraz załączników, które tego wymagają.

Wypełnianie sekcji związanej z dochodami/stratami ze źródeł przychodów możemy mieć ułatwione, jeśli skorzystamy z usługi wstępnie wypełnionego zeznania PFR. W usłudze tej e deklaracje urząd skarbowy przygotowuje wstępnie na podstawie informacji otrzymanych od płatników. Dotyczy to tylko zeznań PIT-37 i PIT-38 i możliwe jest po 15 marca.

Wypełniane pozycje są na bieżąco sprawdzane i w przypadku wykrycia niezgodności wyświetlony zostanie komunikat informujący o błędnie wypełnionych pozycjach.

Formularz interaktywny w każdym momencie wypełniania może zostać zapisany na dysku komputera w celu dalszej edycji (e deklaracje pobierz i zapisz).

Gdy wszystkie pola są poprawnie wypełnione, wyświetlony zostanie komunikat o gotowości formularza do wysłania.

Ułatwienia w wysyłaniu e deklaracji PIT

Wysyłanie e deklaracji wiąże się z koniecznością złożenia podpisu. Mała popularność edeklaracji pl w pierwszych latach wiązała się m.in. z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i uciążliwościa zdobycia go. Dlatego Ministerstwo Finansów wprowadziło możliwość wysłania e deklaracji przez podatników będących osobami fizycznymi po złożeniu uproszczonego podpisu, który składa się z danych identyfikujących podatnika.

Z podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji opartym na danych autoryzujących mogą być składane m.in e deklaracje:

 • w sprawie podatku dochodowego: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-OP, PIT-WZ, oraz
 • w sprawie zryczałtowanego podatku: PIT-28, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A.

Na uproszczony podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji składa się:

 • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
 • Imię (pierwsze);
 • Nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje nie zostało złożone żadne z zeznań.

Sprawdzanie poprawności e deklaracji

Przy wysyłaniu wypełnionego dokumentu dokonywane jest również automatycznie sprawdzanie poprawności.

Przy negatywnej weryfikacji danych system e-Deklaracje wyświetli odpowiedni status dokumentu. Każdy status o symbolu większym lub równym „400” oznacza, że dokument został odrzucony (niezłożony do systemu e-Deklaracje). W takiej sytuacji należy poprawić błędy w formularzu i ponownie wysłać e deklarację.

W przypadku pozytywnej weryfikacji danych wyświetli się status o symbolu „200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Wtedy też aktywny stanie się przycisk „Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)”. UPO jest to potwierdzenie, że urzad skarbowy e deklaracje otrzymał.

Statusy „301”, „302” i „303” oznaczają dalsze przetwarzanie dokumentu, aktywny przycisk pozwala sprawdzić ponownie status e deklaracji po upływie pewnego czasu.

Kiedy można składać e deklaracje

Urząd skarbowy e deklaracje przyjmuje przez całą dobę. System e-Deklaracje przez który składamy e deklaracje dostępny jest przez cały tydzień, również w dni wolne od pracy.

E pity urząd skarbowy online przyjmuje dłużej niż urzędy stacjonarne. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 kwietnia 2024 r. Papierowe formularze zeznań podatkowych musimy złożyć przed zamknięciem urzędów skarbowych i pocztowych w ostatnim dniu ustawowego terminu. Natomiast na odebranie e pit urząd skarbowy online ma więcej czasu, z czego mogą skorzystać podatnicy, aby nie narazić się na sankcje za złożenie zeznania po terminie.

Dowodem, że przez urząd skarbowy e deklaracja została przyjęta, jest UPO.Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków
finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.