ClickCease

Składamy PIT przez internet

Roczne rozliczenie z fiskusem dla wielu z nas nie jest sprawa prostą. Dlatego oddalamy to w czasie jak długo tylko się da. W tym roku większość z nas musi złożyć PIT w wersji tradycyjnej, papierowej lub PIT przez Internet najpóźniej 2 maja. Jednak jeśli decydujemy się na samodzielne wypełnienie deklaracji rocznej, mamy wiele pytań : który PIT powinienem wypełnić, czy mogę rozliczyć się z małżonkiem, z jakiej ulgi można skorzystać, itd.

Trudności sprawia poruszanie się w zmieniających się przepisach podatkowych, zmiany formularzy podatkowych, to, że niektóre zasady podatkowe obowiązują wszystkich, inne tylko nielicznych podatników. A przecież od sytuacji podatnika zależy sposób rozliczeń.W procesie rozliczania pomocne są wszelkie formy elektronicznego rozliczenia z fiskusem. Można skorzystać z portalu podatkowego lub wybrać dobry program służący do rozliczenia PIT 2020 przez Internet. Żeby wysłać PIT przez internet musimy posłużyć się podpisem online, który może mieć formę podpisu kwalifikowanego być zbiorem danych identyfikujących podatnika. W skład tych danych wchodzą:dane osobowe podatnika, data urodzenia, PESEL lub NIP. Żeby mieć możliwość przesłania PIT przez Internet, trzeba również podać kwotę dochodu, którą podaliśmy w poprzednim zeznaniu rocznym.

Rozliczenie pitu przez internet - pity przez internet

Jeśli zdecydujemy użycie program pit przez Internet, wygodniejsze będzie podpisanie się przy pomocy danych autoryzacyjnych. W przypadku podania kwoty przychodu z ubiegłorocznej deklaracji , dobry program do PIT przez Internet informuje, z którego pola należy przepisać kwotę. Rekomendujemy program PITax.pl. Jeśli wcześniej rozliczałeś PIT przez Internet się przy pomocy tego bezpłatnego programu, to Twoje dane są zachowane i przy kolejnym rozliczeniu nie musisz niczego szukać w dokumentach. Dodatkowym plusem programu PITax.pl jest możliwość wglądu do konta podatnika z wypełnionymi przez siebie pitami. Udzielając odpowiedzi na proste pytania wypełniasz pit, który możesz wydrukować i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego osobiście, lub wysłać pocztą listem poleconym. Możesz oczywiście wysłać go drogą elektroniczną i pobrać potwierdzenie w postaci UPO.

Co zrobić jeśli nie złożyłem PIT przez internet w obowiązującym terminie?

Podatnicy składający roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT 28 przez Internet muszą przesłać je najpóźniej do 31 stycznia, taki jest bowiem ostateczny termin narzucony przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli jednak rozliczamy się na którymś z formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, mamy termin do 2 maja 2020 r. Zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają nam wywiązanie się obowiązku wobec fiskusa. Co wtedy zrobić? Wysłać szybko PIT po terminie i udawać,że nic się takiego nie stało? Absolutnie nie! Jeśli jest już po 2 maja i nie wysłaliśmy naszego pit 37 przez Internet ani w żadnej innej formie, musimy zrobić to natychmiast jak tylko sobie przypomnimy o naszej nieroztropności.po Możemy skorzystać z program PIT przez Internet ale do naszej deklaracji powinniśmy dołączyć czynny żal oraz zapłacić należny podatek, jeśli takowy jest do zapłacenia.

Rozliczenie roczne przez internet - jak się rozliczyć przez internet?

Składając pismo z czynnym żalem, pamiętajmy o podaniu naszych danych osobowych, pismo koniecznie zaopatrzyć w datę , podać dokładny adres urzędu , do którego kierujemy czynny żal oraz podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Dobrze jest podać powód naszego niedopatrzenia czy zwłoki. Może to być choroba, wyjazd i roztargnienie, pomyłka, itp. Podawanie przyczyny niedopełnienia obowiązku nie jest konieczne ale na pewno dobrze widziane przez pracownika urzędu i działające na korzyść podatnika. Ważna wiadomość:Czynny żal możemy napisać odręcznie lub komputerowo - czynnego żalu nie możemy wysłać przez internet - dokument ten trzeba dostarczyć osobiście.Bezpieczeństwo rozliczania PIT przez internet

Z każdym rokiem rośnie liczba podatników, którzy składają roczne zeznanie podatkowe przez internet. Niektórzy podatnicy mają ciągle obawy, czy rozliczanie PIT przez Internet jest bezpieczne.

Wybierz dobry program do rozliczenia pit przez internet

Jeśli chcemy mieć pewność, że bezpiecznie rozliczymy pity przez internet, nasze dane i informacje o naszych dochodach nie będą dostępne osobom postronnym, powinniśmy przede wszystkim skorzystać z programu z odpowiednimi zabezpieczeniami i wysokiej jakości certyfikatami. Programu z dobrym zabezpieczeniem zapewni nam bezpieczeństwo, do naszych danych będziemy mieli dostęp tylko my. Składanie pitu przez internet będzie bezpieczne.

Identyfikacja podatnika

Podatnicy, którzy wykonują rozliczenie podatków przez internet, nie muszą obawiać się sytuacji, w której osoba trzecia, niepowołana ku temu, złoży w ich imieniu błędne rozliczenie podatkowe. Tworząc system e-deklaracji zadbano o to, aby złożenie pitu przez internet było bezpieczne i niemożliwe było wysłanie PIT przez internet przez niepowołane osoby.

Deklaracja PIT przez Internet do niedawna mogła być wysłana tylko przez tych podatników, którzy posiadali kwalifikowany podpis elektroniczny zabezpieczony ważnym certyfikatem. Pit przez internet 2019 (PIT przez internet 2020) można wysłać bez kwalifikowanego podpisu, ale nie zrezygnowano z zapewnienia bezpieczeństwa. Tożsamość podatnika będącego osobą fizyczną i składającego rozliczenie PIT przez internet jest weryfikowana przez zestaw tzw. ”danych autoryzacyjnych”. Dane te - identyfikator podatkowy NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia - wraz z ostatnim elementem, jakim jest kwota przychodu z deklaracji podatkowej złożonej w poprzednim roku za rok podatkowy dwa lata wstecz, weryfikowane są w systemie centralnym, jednocześnie służą do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z usługi. Mało prawdopodobne jest, aby osoby trzecie bez naszej wiedzy znały kwotę naszych przychodów wykazaną w latach poprzednich w PIT.

Do komunikacji pomiędzy wysyłającym deklaracje PIT przez internet (również korekt dokumentów) podpisanych „danymi autoryzującymi", a systemem e-Deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał uniemożliwiający podsłuch transmisji danych.

PIT 2020 przez internet

Kiedy już wybierzemy dobry program i przygotujemy potrzebne dane, rozliczanie pitu przez internet będzie trwało tylko chwilę. Wystarczy komputer, laptop lub smartfon i dostęp do internetu.

Dobry program do rozliczania PIT na każdym etapie wypełniania deklaracji szczegółowo podpowiada, jak należy wypełnić konkretną rubrykę. Często zadaje tylko proste pytania i na podstawie naszych odpowiedzi wygeneruje gotową deklarację wraz z załącznikami.

Nie musimy wertować zawiłych przepisów podatkowych, aby wybrać prawidłowy druk, skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, czy według reguł obliczyć wysokość należnego podatku. Wymagane załączniki do składanej deklaracji (np. PIT/O dla wykazania ulg podatkowych, PIT/ZG dla dochodów zagranicznych ) program wypełnia automatycznie.

Składanie pit przez internet pomaga uniknąć wielu błędów, które zdarzają się w deklaracjach wypełnianych odręcznie. Program na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia poszczególnych pól formularza, wskazuje miejsca do uzupełnienia lub poprawy. Nie trzeba przepisywać od początku całej deklaracji (jak przy wersji papierowej), a tylko wprowadzić poprawki w sygnalizowanych miejscach. Mamy też gwarancję poprawności wszystkich obliczeń z uwzględnieniem limitów, kwot wolnych, stawek podatkowych, wymaganych zaokrągleń, 1% dla OPP.

Złożenie pit przez internet możliwe jest w dowolnym czasie w ciągu doby, przez cały tydzień nie wyłączając dni świątecznych. Ale trzeba pamiętać o zasadzie: złóż PIT przez internet w ustawowym terminie, aby nie narazić się na sankcje za złożenie PIT z opóźnieniem.

Rozlicz PIT przez internet i pobierz UPO

Obawy podatników może budzić to, czy PIT wysyłany przez Internet bezpiecznie dotrze do urzędu skarbowego.

Kiedy poprawnie wyślemy PIT przez internet, możemy pobrać UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Deklaracje PIT wysyłamy do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Pobranie UPO możliwe jest dopiero po otrzymaniu z systemu statusu “200” dla wysyłanych przez nas dokumentów. UPO jest potwierdzeniem, że nasze rozliczenie PIT przez internet bezpiecznie dotarło do urzędu skarbowego. UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat licząc od końca tego roku jako dowód złożenia deklaracji.