ClickCease

Kwiecień to ostatni miesiąc na rozliczenie PIT 2019

Kwiecień to ostatni miesiąc, w którym możemy złożyć zeznania podatkowe PIT-36, PIT- 36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 z zachowaniem ustawowego terminu.

Dlaczego warto rozliczyć PITy 2019 w terminie ustawowym

Rozliczenie PIT w terminie jest ważne z kilku powodów:

  1. Tylko w terminie możemy skorzystać ze wszystkich przysługujących nam przywilejów podatkowych, rozliczyć pit wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, obniżyć wysokość podatku porzez zastosowanie odliczeń z tytułu ulg,
  2. Nie będziemy zagrożeni sankcjami karno skarbowymi, jakie przewidziane są w kodeksie karno skarbowymi za opóźnienie w złoźeniu zeznania rocznego.
  3. W deklaracji PIT złożonej po terminie nie możemy wnioskować o przekazanie 1% naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Wydłużenie terminu rozliczenia PIT 2019 w roku 2020

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że rozliczenie pit za miniony rok podatkowy należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ryczałtowcy mają jeszcze krótszy termin, bo tylko do końca stycznia.

W roku 2020 mamy dwa dni więcej na rozliczenie PIT 2019. Ostateczny termin rozliczenia PIT 2019 mija bowiem dopiero 2 maja, co wynika z ustawowego zapisu o przesunięciu terminu na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia w przypadku, gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

Jak rozliczyć PIT 2019 nie mając wszystkich dokumentów

Do rozliczenia rocznego potrzebna sa nam dane o przychodach, odliczeniach i zaliczkach na podatek zapłaconych w trakcie roku podatkowego. Jeśli prowadzimy własna działalność, musimy przygotować wszystkie dane. W przypadku uzyskiwania przychodów za pośrednictwem płatników, najczęściej z rozliczeniem PIT czekamy do czasu, aż otrzymamy informacje roczne PIT-11, PIT-8A, PIT-40A. Informacje te płatnicy sporządzają i przekazują do urzędów skarbowych oraz podatników do końca lutego. Powinniśmy otrzymać najpóźniej w pierwszych dniach marca.

Zdarza się jednak, że z różnych powodów informacje takie nie trafią do nas na czas, albo w ogóle ich nie otrzymamy. Nie może to być jednak przyczyną niezłożenia zeznania rocznego, albo złożenia po terminie. Zawsze za rozliczenie z fiskusem odpowiedzialny jest sam podatnik.

W takim przypadku powinniśmy wystąpić do pracodawcy czy też innego płatnika, o wyjaśnienie przyczyny, przekazanie informacji albo jej duplikatu. Gdy te zabiegi nie pomogą, możemy zwrócić się o pomoc do organu podatkowego.

Niezależnie od podjętych działań, w momencie, gdy upływa termin na rozliczenie pit, jesteśmy zobowiązani złożyć zeznanie. Możemy wykorzystać dane, jakie posiadamy, np. przelewy wynagrodzenia na konto bankowe, kwoty należne zawarte w umowach itd. Jeśli w konsekwencji okaże się, że nasze dane były błędne albo niekompletne, mamy prawo złożyć korektę pit. W takim przypadku urząd nie może nałożyć na nas kary za niezłożenie albo opóźnienie rozliczenia PIT.

Przepisy podatkowe przewidują prawo do składania korekty nawet wielokrotnie. Możemy ja składać do upływu terminu zobowiązania podatkowego, czyli przez pełne pięć lat licząc od początku następnego roku po złożeniu zeznania Korektę PITy 2019 można składać do końca roku 2022. Jedynie w okresie ewentualnej kontroli podatkowej prawo do korekty zostaje zawieszone.

Sprawne rozliczenie PIT 2019 z programem

W rozliczeniu PIT 2019 możemy skorzystać z programu internetowego, który pomoże nam poprawnie rozliczyć podatek i wysłać pit elektronicznie do urzędu skarbowego online. Bezpłatne programy są dostępne na wielu portalach podatkowych. Rozliczenie pit elektronicznie jest wygodne między innymi dlatego, że możemy je wykonać w dowolnym czasie, nawet gdy urzędy skarbowe i poczty są zamknięte. System e-Deklaracje dostępny jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.Kiedy i w jakiej formie składamy deklaracje podatkowe 2019

PITy za 2019 składamy w roku 2020 już od początku stycznia aż do 30 kwietnia. Podatki pit płacą wszyscy podatnicy uzyskujący dochody podlegające opodatkowaniu. Deklaracja, jaką złożymy, zależy od rodzaju dochodu i sposobu opodatkowania.

Rozliczenie 2019 do 31 stycznia

Rozliczenie roczne za 2019 rok najwcześniej musieli złożyć podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązująca ryczałtowców deklaracja podatkowa PIT-28 składana jest do 31 stycznia. Rozliczanie pitu 2019 nie przesunęło się w czasie, ponieważ 31 stycznia 2020 wypadło w środę. W latach gdy ostatni dzień stycznia przypada w dzień wolny od pracy, zeznanie podatkowe pit może być złożone do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

Wypełnij pit do 30 kwietnia

PIT y roczne podatnicy składają na różnych formularzach. Deklaracja podatkowa na formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 powinna być złożona do końca kwietnia. Rozliczenie za 2019 rok na tych drukach składamy do poniedziałku (dzień roboczy) 30 kwietnia.

Rozliczenie roczne 2019 dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali, uzyskanych wyłącznie za pośrednictwem płatników (pracodawców, organów rentowych) składamy na druku PIT-37. Jeśli uzyskaliśmy przychody niemieszczące się w zakresie zeznania PIT-37, powinniśmy złożyć inny formularz PIT 2019. Podatek za 2019 rok od dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej obliczymy wtedy na formularzu PIT-36. Do rozliczenia 19% podatku liniowego wybierzemy PIT-36L. Wypełnianie PIT-38 czeka podatników, którzy uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych i podatek pit 2019 płacą w formie ryczałtu, a PIT-39 jeśli uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wybór formy rozliczenia

Roczne rozliczenie podatku za 2019 można złożyć w dowolnej formie. Rozliczenie pit 2019 w formie papierowej jest ciągle możliwe, choć jest mniej atrakcyjne niż forma elektroniczna rozliczania pit 2019. Zwolennicy papierowych formularzy muszą sami wypelniać zeznanie, wykonywać obliczanie podatku 2019, dostarczyć zeznanie do urzędu skarbowego osobiście, przez pełnomocnika albo za pośrednictwem poczty. Coraz więcej podatników wybiera wygodniejszą formę pit 2019 rozliczenie online.

Rozliczenie PIT 2019 z programem

Dużym ułatwieniem dla podatników jest rozliczenie pit za 2019 przez internet. Darmowy pit za 2019 możemy złożyć korzystając z programu do rozliczania PIT. W sieci łatwo wyszukać program, który zapewni nam łatwe, szybkie, bezbłędne i darmowe rozliczenie pit 2019. Możemy korzystać z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Rozliczenie pit za 2019 możliwe jest na komputerze stacjonarnym, laptopie, palmtopie, a nawet smartfonie.

Wypełnianie pitu z programem zajmie niewiele czasu. Obliczanie pit wymaga znajomości przepisów podatkowych, progów i stawek podatku, limitów, nawet sposobów zaokrąglania liczb. Rozliczenie pitu 2019 przez internet uwolni nas od wszystkich obliczeń, które wykona za nas kalkulator wbudowany w program. W deklaracji PIT podatek należny obliczony będzie przez program.

Pobierz pit lub wypełnij formularze interaktywne i rozlicz pit 2019 elektronicznie.

Na portalach podatkowych dostępne są formularze pit2019, które można pobrać i wypełnić odręcznie, albo wydrukować już po wypełnieniu. Takich formularzy nie można wysłać do urzędu skarbowego elektronicznie np. przez e-mail. Trzeba dostarczyć je do us w sposób tradycyjny. Do składania dokumentów drogą elektroniczną służą formularze interaktywne.

Wypełniając pity 2019 trzeba zwrócić uwagę na aktualność formularzy. W związku z nowelizacjami przepisów podatkowych druki są dość często zmieniane. Dobry pit 2019 to formularz w wersji obowiązującej w tym roku. Program komputerowy udostępnia PITy2019 w aktualnej wersji.

Deklaracja pit 2019 może być wysłana do urzędu skarbowego drogą elektroniczną o każdej porze, gdyż system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę. Wysyłając do us pit 2019 przez internet otrzymamy z urzędu skarbowego online UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Po otrzymaniu naszego PIT 2019 us potwierdza złożenie zeznania podatkowego.

Potwierdzenie takie można pobrać po prawidłowym wysłaniu PIT za rok 2019 i uzyskaniu statusu oznaczonego kodem “200”.